Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS: Značajnu novinu predstavlja ograničavanje da srednje škole kao javne ustanove, osim gimnazija, mogu provoditi programe za sticanje formalne kvalifikacije, a ne i privatne ustanove registrirane za ovu djelatnost. Programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, pored srednjih škola kao javnih ustanova, mogu provoditi i privatne ustanove registrirane za ovu djelatnost

10.09.2020.


Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Kroz prethodno provedenu javnu raspravu, definisano je nekoliko izmjena i dopuna čiji je cilj otkloniti određene nedostatke koji su utvrđeni pri implementaciji ovog zakona, naveli su iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Izmjene i dopune odnose se, između ostalog, na jasnije grupiranje formalnog i neformalnog obrazovanja, s jedne strane, i informalnog i samousmjerenog učenja, s druge strane.

Također su ispravno definirani programi formalnog obrazovanja, odnosno, izbačeni su programi neformalnog obrazovanja koji su se greškom našli u kategoriji formalnih obrazovnih programa. Značajnu novinu predstavlja ograničavanje da srednje škole kao javne ustanove, osim gimnazija, mogu provoditi programe za sticanje formalne kvalifikacije, a ne i privatne ustanove registrirane za ovu djelatnost. Programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, pored srednjih škola kao javnih ustanova, mogu provoditi i privatne ustanove registrirane za ovu djelatnost. Takođe, nije ostavljena mogućnost da se kroz obrazovanje odraslih mogu realizirati programi za sticanje visokog obrazovanja uopće. Organizatorima obrazovanja odraslih, koji su upisani u Registar koji se vodi u Ministarstvu, dozvoljeno je da od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu realizirati ove programe za dvije generacije polaznika.

Dodani su i programi usavršavanja i osposobljavanja kao programi neformalnog obrazovanja, koji nisu bili navedeni u Zakonu. Takođe, objašnjeno je da neformalno obrazovanje, koje nema status javno važećeg obrazovanja, mogu provoditi i drugi pravni subjekti, koji ne podliježu obavezi institucionalne i programske akreditacije, što u postojećem zakonu nije bilo jasno navedeno.

Propisana je, između ostalog, i obaveza reakreditiranja organizatora obrazovanja odraslih, svakih pet godina.


IZVOR: Vebsajt Vlade KS, 08.09.2020

Naslov: Redakcija