Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

REZULTATI PRIMJENE ONLAJN SISTEMA ZA PRIJAVU BORAVKA STRANACA E-STRANAC: Od sredine juna do danas više od 200 pravnih i fizičkih osoba u BiH koje pružaju usluge smještaja strancima, preuzelo je korisničke podatke sa ciljem registracije u sistemu i prijavu boravka stranaca vrše putem veb stranice www.estranac.ba

10.09.2018.


"Prema podacima ove institucije, od sredine juna do danas više od 200 pravnih i fizičkih osoba u BiH koje pružaju usluge smještaja strancima, preuzelo je korisničke podatke sa ciljem registracije u sistemu i prijavu boravka stranaca vrše putem veb stranice www.estranac.ba, a broj korisnika, kao i prijavljenih stranaca, svakim danom je sve veći", prenosi Avaz pozivajući se na Fenu.

Iz Službe za poslove sa strancima napominju da korištenje ovog sistema osigurava značajnu uštedu sredstava, ali i vremena za obveznike prijave, a ujedno utiče i na povećanje ukupnog stepena sigurnosti u BiH.

Svi hotelijeri, vlasnici hostela, apartmana ili drugih objekata koji pružaju usluge smještaja strancima u BiH, mogu se prijaviti Službi za poslove sa strancima, kako bi počeli koristiti ovaj sistem. Potrebno je samo da se jave u terenske centre službe, gdje će dobiti svoje korisničke podatke za upotrebu sistema e-stranac i na taj način prijavu boravka stranaca obavljati iz svojih objekata, praktično u realnom vremenu.

Jedan od korisnika sistema je i hotel Grand iz Sarajeva. Direktorica Enida Zejnilović naglašava da su veoma zadovoljni aplikacijom e-stranac koja im u značajnoj mjeri olakšava ispunjavanje zakonske obaveze.

"Dosada je prijavljivanje stranaca koji borave u našem hotelu funkcionisalo na posredan način, u smislu da smo manuelno popunjavali potrebne obrasce i onda ih dostavljali Službi za poslove sa strancima. Sada to radimo putem online aplikacije i zaista nam je ispunjavanje ove zakonske obaveze u velikoj mjeri olakšano. Ovakav sistem predstavlja značajan iskorak i pozivam sve ostale koji su dužni izvršiti prijavu boravka stranaca da i sami počnu koristiti e-stranac", rekla je Zejnilović.

Ona posebno naglašava činjenicu kako ovaj sistem omogućava korištenje i takozvanih čitača pasoša, što znači da se samo skeniranjem putnih isprava može izvršiti popuna svih podataka u sistem, što ubrzava i olakšava prijavu boravka.

Na ovaj način značajno se ubrzava postupak registracije stranaca, što je naročito bitno u većim smještajnim objektima gdje dolazi veliki broj stranih gostiju, prenosi Avaz.

Sistem za onlajn prijavu boravka stranaca razvijen je u sklopu projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH", koji je finansiran sredstvima Vlade Švicarske Konfederacije, a realiziran u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove za strancima, te Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva.

Sistem e-stranac u velikoj mjeri je unaprijedio kapacitete Službe za poslove sa strancima BiH, koja je nadležni organ za provođenje Zakona o strancima BiH, u domenu kontrole prijave boravka stranaca. Ovaj sistem značajno je povećao i sigurnosni aspekt prijave boravka stranaca u BiH, te u budućnosti može poslužiti za daljnji razvoj turističkog sektora i rast naplate javnih prihoda.


IZVOR: Vebsajt Faktor.ba, 09.09.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772