Zastava Srbije

VLADA REPUBLIKE SRPSKE: ISTRAŽIVANJE KANCELARIJE KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE: Utvrđen Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji

10.08.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji kojim se uređuje organizacija i nadležnost i način rada upravne inspekcije u Srpskoj.

Ovim zakonskim prijedlogom uređuju se i ovlaštenja, uslovi za obavljanje poslova, prava, obaveze i odgovornost upravnog inspektora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje inspekcijskog nadzora uprave inspekcije, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Razlozi za donošenje zakona o upravnoj inspekciji sadržani su u potrebi da se preciziraju i otklone nejasnoće pojedinih zakonskih rješenja, koje su uočene tokom primjene važećeg zakona.

Prijedlogom zakona o upravnoj inspekciji predlažu se nova rješenja, kojim bi bila obezbijeđena cjelovitost u obavljanju poslova uprave, nadzor nad radom republičkih organa uprave i nosilaca javnih ovlašćenja, zaštita i garantovanje položaja tih organa u vršenju poslova uprave i obezbjeđenja zakonitosti, blagovremenosti i efikasnosti obavljanja poslova uprave.

- Predmetnim izmjenama vrši se i usklađivanje sa zakonima nad kojim upravna inspekcija vrši upravni nadzor, kao i sa određenim odredbama Zakona o inspekcijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020) - navedeno je u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 06.08.2020.

Naslov: Redakcija