Zastava Srbije

USVOJITI ZAKONE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA KANTONA SARAJEVO

10.08.2017.


Analiza usvojenih amandmana L–LVII (50-57) na Ustav Kantona Sarajevo i naredni koraci u reformi javne uprave u Kantonu bile su teme sastanka predstavnika Ministarstva pravde i uprave KS-a i Centara civilnih inicijativa (CCI).

Amandmanima usvojenim na sjednici Skupštine KS protekle sedmice, između ostalog, su utvrđene nadležnosti Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave, način finansiranja jedinica lokalne samouprave u Kantonu, provedba odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti sva tri naroda, službeni jezici i pisma u Kantonu Sarajevo, te  sastav i mandat Gradskog vijeća kao i imovina jedinica lokalne samouprave.

Zajednička je ocjena da su te provedene aktivnosti od krucijalnog značaja za građane, te da je njihov cilj učiniti dostupnijim i pristupačnijim javne servise upravo njima.

U nastavku reforme javne uprave slijedi donošenje zakona o lokalnoj samoupravi i o pripadnosti javnih prihoda.

Cilj je, po riječima ministra Nenadića, da se ti zakoni donesu do kraja godine a što je predviđeno i programskim aktivnostima Ministarstva pravde i uprave. Smatra da je to moguće i ranije, jer je rasprava o amandmanima pokazala koliko lokalne zajednice razumiju važnost započetog procesa.

- Zakon o lokalnoj samoupravi treba razraditi odredbe Ustava KS-a na način da se tačno i detaljno zna koji je nivo vlasti odgovoran za određena pitanja. Zakon će stvoriti pretpostavke da jedinice lokalne samouprave dorade svoje statute i druge opće akte te donesu propise - obrazložio je Nenadić.

Dodao je da je zakonom o pripadnosti javnih prihoda potrebno na konkretan način, u dogovoru s Gradom i općinama, utvrditi pripadnost pojedinih prihoda svakom od nivoa vlasti u KS-u, u odnosu na njihova ustavna i zakonska ovlaštenja.

- Oba ova zakona su ključni propisi treba donijeti nakon ustavnih amandmana kako bi se stabilizirale prilike i uveo red u navedenim oblastima, a u skladu s presudama Ustavnog suda FBiH - naglasio je Nenadić, saopćeno je iz Pres-služne KS-a.


Izvor: Vijesti, 09.08.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija