Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DUGOVANJA INSTITUCIJA FBIH PO KREDITIMA DOSEGLA 28 MILIJUNA KM


 

  • DUGOVANJA INSTITUCIJA FBIH PO KREDITIMA DOSEGLA 28 MILIJUNA KM

Potraživanja Federacije od krajnjih korisnika kreditnih sredstava u 2015. iznose oko 28 milijuna KM i u odnosu na 2014. godinu (146.119.608 KM) manji su za 118.192.503 KM tj. za 81 posto.

Razlozi za ovo ogromno smanjenje navedenih potraživanja su u izvršenim reprogramima kreditnih obveza sa sedam korisnika kredita i to: Željeznice FBiH (6 kredita), Tuzlanski kanton (1 kredit), Kanton Sarajevo (5 kredita), Posavski kanton (2 kredita), te Općina Čelič, Kakanj i Visoko (po 1 kredit).

Najznačajnije potraživanja odnose se na potraživanje od: JP Ceste FBiH (10.000.000 KM), RMU Kreka Tuzla (3.991.032 KM), Općina Grude (2.223.192 KM), JKP Posušje (1.773.853 KM), Tuzlanski kanton (1.496.479 KM), Općina Livno (1.144.940 KM), Regionalna deponija Tuzla(1.012.030 KM), Zapadnohercegovački kanton (950.135), Općina Posušje (875.783 KM) i RMU Breza (829.738 KM).

Svako neizmirenje obveza od strane krajnjih korisnika kredita, po vanjskom dugu, direktno utiče na prihode proračuna Federacije, obzirom da Federacija obveze prema kreditorima mora izmiriti u ugovorenom roku i dospjelom iznosu, navode revizori.

Revizori su također pronašli da potraživanja od kantona koja nisu uspjeli isplatiti po anuitetu iznose 671.689 KM, od čega se po III Stand by aranžmanu zaključenom sa MMF -om od Bosanskopodrinjskog kantona odnosi 657.857 KM.

Najveći dio ovih potraživanja nastao je po kreditima iz ranijeg razdoblja, prije donošenja Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama u Federaciji BiH, kada u cilju naplate istih, nisu osigurani instrumenti osiguran naplate kredita od krajnjih korisnika.

Revizori navode da po isteku ugovorenog roka za naplatu svakog pojedinačnog potraživanja koji ne može biti duži od šest mjeseci, korisnik proračuna dužan je poduzeti sve zakonom propisane radnje za naplatu istog, te izvršiti preknjiženje na sumnjive i sporne potraživanja.

“Izuzev produžavanja razdbolja naplate sredstava od krajnjih korisnika kredita, putem reprograma obveza i slanja opomena za neizmirenje obveza, u revidiranoj godini Ministarstvo financija FBiH nije poduzimalo druge mjere na naplati navedenih tražbina. Zbog naprijed navedenog, ne može se potvrditi da su poduzete adekvatne mjere u cilju naplate potraživanja od krajnjih korisnika kredita, niti su iste evidentirane sukladno propisima, obzirom da nije izvršen prenos na sumnjive i sporna poraživanja”, navode revizori.

Zbog toga navode da Ministarstvo treba poduzeti propisane aktivnosti i zakonom utvrđene mjere u cilju naplate tražbina od krajnjih korisnika kredita.

Izvor: Vebsajt Akta.ba, 09.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772