Zastava Srbije

JAVNU UPRAVU USKLADITI SA EVROPSKIM PRINCIPIMA

10.07.2020.


Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić prisustvovala je (7.7.2020.) onlajn sastanku Specijalne radne grupe za reformu javne uprave između BiH i Evropske unije na kojem je odgovarala na pitanja Evropske komisije o trenutnom stanju u reformi javne uprave.

Ona je izvjestila Evropsku komisiju o postignutom stepenu reforme javne uprave u Republici Srpskoj te o izradi strateških dokumenata s tim u vezi.

Ministarka Jujić je ovom prilikom podsjetila da je Vlada Republike Srpske podržala tekst Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018-2022. godine, pod uslovom da se implementacija mjera i aktivnosti koje su definisane ovim dokumentom provode u skladu sa ustavnim nadležnostima svakog pojedinačnog nivoa vlasti u BiH.

Učestvujući u dijelu sastanka pod nazivom "Politički dijalog na visokom nivou o reformi javne uprave", ministarka Jujić je istakla da Vlada Republike Srpske zahtijeva da se poštuje uloga sprovedbenih struktura u skladu sa ustavnim nadležnostima.

"Nismo se zaustavljali, stvorili smo i stvaramo efikasnu i efektivniju javnu upravu koja je okrenuta prema građanima. U skladu sa procesom evropskih integracija, i u skladu sa ustavnim nadležnostima, Vlada Republike Srpske je usvojila Strateški okvir za reformu javne uprave, a u narednom periodu ćemo razmatrati i ostale dokumente koje su od interesa za proces evropskih integracija", rekla je ministarka Jujić.

O dosadašnjim aktivnostima u ovoj oblasti, je govorio i Nikola Knežević, koordinator za reformu javne uprave iz Republike Srpske.

On je rekao da je Republika Srpska u prethodnom periodu iskazala spremnost za reformu javne uprave i da je u toj oblasti u Republici Srpskoj urađeno dosta, kroz donošenje niza zakona i podzakonskih akata i kroz uspostavljanje kvalitetnijeg i boljeg sistema javne uprave.

On je takođe najavio da slijede aktivnosti koje se odnose na izradu fiskalne procjene uticaja predmetnog dokumenta, koja će zajedno sa Akcionim planom biti dostavljena Ministarstvima finansija sva četiri upravna nivoa BiH, radi pribavljanja mišljenja.

Nakon toga, rekao je Knežević slijedi upućivanje dokumenata u proceduru pribavljanja saglasnosti donosioca odluka, odnosno Vlada i Savjeta ministara.

Procjena je da će ovaj posao biti realizovan u narednih nekoliko sedmica.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, 08.07.2020.

Naslov: Redakcija