Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojeni izvještaji i odluke

10.07.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 79. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o potvrđivanju rang liste za finansiranje projektnih prijedloga, po prioritetnim oblastima finansiranja, po osnovu "Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2019/2020. godine".

U Prioritetnoj oblasti 1: Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave, izabrani su projekti u Gradišci, Bijeljini, Novom Gradu, Foči, Han Pijesku i Rogatici. U Prioritetnoj oblasti 2: Povećanje obima produktivnosti te stepena tržišnosti i finalizacije poljoprivredne proizvodnje, izabrani su projekti u Prijedoru, Mrkonjić Gradu i Srpcu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o godišnjem akcionom planu sprovođenja Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019-2023. godine).

Generalni cilj strategije je pružiti podršku održivosti, unapređenju i razvoju volontiranja u Republici Srpskoj, a planirano je da bude ostvaren kroz strateške ciljeve: unapređenje pravnog okvira, volonterska infrastruktura, razvoj volontiranja u formalnom i neformalnom obrazovanju, volontiranje u zajednici i promocija volontiranja.

Volontiranje u zajednici je važno zbog pružanja podrške programima volontiranja u lokalnoj zajednici koji doprinose smanjenju rizika od socijalne isključenosti građana, unapređenju međugeneracijske solidarnosti, preduzetništva i zapošljavanja, međunarodnim volonterskim programima, te učešću privatnog sektora u procesima unapređenja i razvoja volontiranja.

Ekonomska opravdanost Strategije je zasnovana na aktivnostima i mjerama koje će se preduzimati u cilju pružanja podrške održivosti, unapređenju i razvoju volontiranja, kao aktivnosti od opšteg interesa za Republiku kojim se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 01.01-30.09.2020. godine, u ukupnom iznosu od 270.542,85 KM.

Sredstva se raspoređuju za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova, u iznosu od 204.292,85 KM, tekuće grantove za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske, u iznosu od 60.000,00 KM i tekuće grantove udruženjima od javnog interesa, u iznosu od 6.250,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije za period 01.01.-31.12.2019. godine i Rebalans plana poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije za 2020. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Budućnost" Derventa za 2019. godinu, i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i finansijski plan JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Budućnost" Derventa za 2020. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad za 2019. godinu, i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad za 2020. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 09.07.2020.

Naslov: Redakcija