Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREKRŠAJIMA FBIH: Prekršajni nalog sastoji se od originala i najmanje dvije kopije, pri čemu originalni primjerak zadržava ovlašteni organ u svojoj evidenciji, a dvije kopije se uručuju okrivljenom. Prekršajni nalog se može uručiti okrivljenom ličnim uručenjem ili uručenjem putem pošte. Sud će kopiju rješenja o prekršaju okrivljenom i ovlaštenom organu uručiti ličnim uručenjem ili putem pošte u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prekršaju

10.06.2024.


Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona po skraćenom postupku je provedba odluka koje je prošle godine, 26. maja i 22. septembra, donio Ustavni sud BiH, te resorno federalno ministarstvo ističe da se ne radi o složenom i obimnom zakonu. Naime, potrebno je dopuniti član 18. i izmijeniti članove 56. i 75. ovog zakona.

Dopunom se određuje da će se odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 35/2003, 56/2003 - ispr., 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013, 59/2014 i 74/2020) pod nazivom “Dostavljanje pismena” mutatis mutandis primjenjivati u prekršajnom postupku. Kako je obrazloženo u Prijedlogu zakona, izmjenom člana 56. propisuje se da se prekršajni nalog sastoji od originala i najmanje dvije kopije, pri čemu originalni primjerak zadržava ovlašteni organ u svojoj evidenciji, a dvije kopije se uručuju okrivljenom. Prekršajni nalog se može uručiti okrivljenom ličnim uručenjem ili uručenjem putem pošte. Izmjenom člana 75. određuje se da će sud kopiju rješenja o prekršaju okrivljenom i ovlaštenom organu uručiti ličnim uručenjem ili putem pošte u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prekršaju.

Predloženo je i da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 05.06.2024.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija