Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

NARODNA SKUPŠTINA RS: Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu 5. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

10.06.2019.


U okviru pripreme Pete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane održati po sljedećem redosljedu, i to:

1. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona koji su predviđeni za Petu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

2. Odbor za bezbjednost održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Informacija o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u 2018. godini i prva četiri mjeseca 2019. godine;

 • Prijedlog zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji;

 • Nacrt strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2019. do 2023. godine;

 • Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018. godinu;

 • Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina u 2018. godini.

3. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske - po hitnom postupku;

 • Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske – po hitnom postupku;

 • Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske - po hitnom postupku;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – prijedlog narodnog poslanika Jelene Trivić;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;

 • Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine;

 • Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine;

 • Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2018. godinu;

 • Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2018. – 31.12.2018. godine;

 • Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu.

4. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 13.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;

 • Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 – 2023. godine).

6. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 14.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske.

7. Odbor za boračko-invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 14.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske.

8. Odbor za trgovinu i turizam održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 15.00 časova, u sali 51 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Nacrt zakona o trgovini;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama.

9. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske - po hitnom postupku;

 • Prijedlog zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske;

 • Prijedlog zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;

 • Nacrt zakona o trgovini;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – prijedlog narodnog poslanika Jelene Trivić;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

 • Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 – 2023. godine;

 • Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu.

10. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 15.00 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla.

12. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača po skraćenom postupku;

 • Prijedlog zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske;

 • Prijedlog zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;

 • Nacrt zakona o trgovini;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla;

 • Nacrt strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2019. do 2023. godine;

 • Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 – 2023. godine;

 • Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 – 2023. godine).

13. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 16.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;

 • Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 – 2023. godine).

14. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 16.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača po skraćenom postupku;

 • Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima.

16. Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, održaće sjednicu u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 17.00 časova, usali4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;

 • Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine.

17. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u utorak, 11. juna 2019. godine u 8.30 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;

 • Prijedlog zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o ličnom imenu;

 • Nacrt zakona o trgovini;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;

 • Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 – 2023. godine);

 • Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine;

 • Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2018. godinu;

 • Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu.

18. Odbor za zaštitu životne sredine održaće sjednicu u utorak, 11. juna 2019. godine u 9.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača po skraćenom postupku;

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla.

19. Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika održaće sjednicu u utorak, 11. juna 2019. godine u 9.00 časova, u maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

 • Prijedlog zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 06.06.2019.

Naslov: Redakcija