Zastava Srbije

ZAKON O DRŽAVLjANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE: Više od 25.000 zahtjeva za odricanje od državljanstva BiH. Zakonom je propisano da građanin koji je napunio 18 godina, koji živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zagarantovano sticanje državljanstva druge države, ima pravo da se odrekne BiH državljanstva. Odluka o odricanju može biti poništena na zahtjev osobe o kojoj je riječ, a koja je napustila BiH, ako ta osoba nije stekla strano državljanstvo u vremenskom periodu od jedne godine od dana kad je izgubila državljanstvo BiH odricanjem

10.05.2017.


Prema podacima Saveta ministara BiH u periodu od 2010. do 2016. godine 25.464 osobe podnele su zahtev za odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine.

Reč je o informaciji koju je Savet ministara BiH dostavio na poslaničko pitanje, koje se odnosilo na broj osoba koje su tražile ispis iz državljanstva BiH.

Kako je navedeno, 2010. godine zahtev za odricanje od državljanstva BiH podnele su 3.592 osobe, 2011. godine 3.380 osoba, 2012. godine 3.499 osoba, 2013. godine 3.516 osoba, 2014. godine 3.515 osoba, 2015. godine 3.576 osoba, a 2016. godine 4.386 osoba.

Posebno je zabrinjavajući trend rasta broja osoba koje se odriču državljanstva BiH. Tome najbolje svedoči podatak da povećanje broja primljenih zahteva iznosi 794 u poređenju sa 2010. i 2016. godinom.

Osoba koja se odriče državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova BiH u Sarajevu ili u diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH u inostranstvu.

U Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 22/2016 - prečišćen tekst) navodi se da građanin koji je napunio 18 godina, koji živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zagarantovano sticanjem državljanstva druge države, ima pravo da se odrekne BiH državljanstva.

Takođe, detetu koje živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je ono zagarantovano, prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtev jednog roditelja kojem je državljanstvo prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili osoba bez državljanstva, ili na zahtev usvojioca ako mu je prestalo državljanstvo BiH odricanjem i ako je odnos između usvojioca i usvojenog deteta odnos potpunog usvojenja.

Ako je dete starije od 14 godina, zahteva se njegov pristanak.

- Odluka o odricanju može biti poništena na zahtev osobe o kojoj je reč, a koja je napustila BiH, ako ta osoba nije stekla strano državljanstvo u vremenskom periodu od jedne godine od dana kad je izgubila državljanstvo BiH odricanjem - piše u Zakonu.


IZVOR: Vebsajt Blic, 08.05.2017.

Naslov: Redakcija