Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe podzakonskih akata u RS

10.04.2023.


29. marta 2023. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i devedeset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, te o sukobu nadležnosti između organa izvršne i sudske vlasti.

Ustavni sud je, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-26/22 kojom je utvrdio da član III Odluke o cijenama i načinu naplate komunalnih usluga na području grada Zvornika nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Ovakvu odluku Ustavni sud je donio temeljem toga što je osporenim propisivanjem, kojim je određeno da je obračunski period za naknadu za održavanje mjernog mjesta - vodomjera jedan (1) mjesec, te utvrđena visina naknade zavisno od promjera vodomjera, donosilac odluke izašao iz okvira zakonskih ovlašćenja i propisao naknadu koja nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. Ustavni sud je ocijenio, naime, da je navedena odredba neustavna i nezakonita jer zakon propisuje da se sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje obezbjeđuju iz cijene komunalne usluge, te da se iz ove cijene obezbjeđuju i sredstva za pokriće ukupnih rashoda davaoca komunalne usluge i unapređenje postojećih komunalnih objekata i uređaja.

Ustavni sud je takođe donio i odluku u predmetu broj U-54/22. Ovom odlukom utvrđeno je da Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2022. godini, koji je donio Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina, u vrijeme važenja, nije bio u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o javnim putevima i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Sukus razloga za ovakvu odluku svodi se na činjenicu da je donosilac spornog opšteg akta ovakvim normiranjem izašao iz zakonskih okvira budući da djelatnost asfaltiranja makadamskih puteva i izgradnja javne rasvjete spada u zakonom propisanu izvornu nadležnost jedinice lokalne samouprave u oblasti vršenja komunalnih djelatnosti, a ne Agrarnog fonda Grada Bijeljina.

Pored navedenih odluka, Ustavni sud je donio i odluke u predmetima broj U-23/22, U-25/22, U-37/22, U-49/22, U-20/23, U-21/23, U-23/23 i U-25/23 kojima je odbacio prijedloge i nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, odnosno za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih pojedinih podzakonskih normativnih akata. U predmetu broj U-1/23 Ustavni sud je donio odluku o sukobu nadležnosti između Osnovnog suda u Banjaluci i Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Laktaši i Ministarstva za urbanizam i stambeno-komunalne djelatnosti, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske. Ustavni sud je, takođe, donio i odluke u predmetima broj U-17/22 i U-30/22, a kojima je zbog nedostatka procesnih uslova obustavio daljnji postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti osporenih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 29.03.2023.

Naslov: Redakcija