Zastava Srbije

MJERE PODRŠKE PRIVREDI KOJE JE DONIJELA VLADA RS

10.04.2020.


Prvi slučaj virusa korona u Republici Srpskoj registrovan je 05. marta i Vlada Republike Srpske je već naredni dan imenovala dva štaba: Štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi i Štab za praćenje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, a u vezi sa novim virusom korona.

Štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske je istog dana po imenovanju sačinio prijedlog mjera za ublažavanje štetnih posljedica virusa korona na privredne subjekte u Republici Srpskoj.

Predložene mjere su:

1. Odgoda plaćanja poreza na dobit i svih obaveza po završnom računu za 2019. godinu, do 30.06.2020. godine. Obaveze će biti isplaćene u ratama do kraja 2020. godine.

2. Hitna isplata povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini. Isplata je počela u ponedjeljak, 16.03.2020. godine. Po ovom osnovu privredi je isplaćeno skoro tri miliona maraka, a povrat poreza po osnovu povećanja plate ostvarilo je 14.112 radnika u Srpskoj, u 478 privrednih subjekata.

3. Sastanak sa svim predstavnicima bankama u Republici Srpskoj - održan je u ponedjeljak, 16.03.2020. godine, s ciljem obezbjeđenja grejs perioda za kreditna zaduženja privrednih subjekata i građana. Na sastanaku sa predstavnicima banaka u Vladi Republike Srpske, konstatovano je da će bankarski sektor kreirati mjere po pitanju grejs perioda za kredite privrednih subjekata i građana i to na način da će pratiti situaciju i sa svakim klijentom pojedinačno razmatrati način podrške.

4. Smanjenje parafiskalnih nameta je u završnoj fazi. Biće realizovano u aprilu mjesecu ove godine.

5. Kod najugroženijih privrednih subjekata koji posluju sa zemljama najteže pogođenim virusom korona, vršiće se pojedinačna analiza stanja.

6. Uvodi se moratorijum na otplatu kredita Investiciono-razvojne banke u trajanju od tri mjeseca u Republici Srpskoj za sva fizička i pravna lica.

Štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske svakodnevno zasjeda, prati situaciju i shodno tome predlaže i donosi mjere, te o tome tačno i pravovremeno informiše javnost.

Vlada Republike Srpske je donijela mjeru za mjesec mart koja se odnosi na plaćanje poreza i doprinosa za 40.000 radnika u djelatnostima najteže pogođenim krizom u vezi sa virusom korona, za šta će Vlada Republike Srpske izdvojiti 16,5 miliona KM.

Za mjesec april Vlada Republike Srpske će radnicima u privrednim subjektima koji imaju zabranu rada po odluci Republičkog štaba za vanredne situacije, obezbijediti i minimalnu platu sa porezima i doprinosima. Takođe, Vlada Republike Srpske će mjerama podrške u aprilu obuhvatiti i djelatnosti koje ne trpe direktno posljedice virusa korona, ali indirektno imaju velike štete u poslovanju, te je ukupno 70.000 radnika kojima će Vlada isplatiti minimalnu platu sa porezima i doprinosima za april 2020. godine. Za ove namjene biće izdvojeno 55 miliona maraka.

Republički štab za vanredne situacije donio je i Zaključak o neobračunavanju zateznih kamata kojim je Elektroprivredi Republike Srpske i svim davaocima komunalnih usluga i telekomunikacionih usluga preporučeno da prilikom ispostavljanja računa ne obračunavaju zatezne kamate za mjesec mart, april i maj.

Ističemo da se sve budžetske obaveze izmiruju redovno i Vlada Republike Srpske, prateći aktuelnu situaciju po pitanju pojave virusa korona u Republici Srpskoj i štetnih posljedica koju prouzrokuje poljoporivredi, ugostiteljstvu, turizmu i svim privrednim djelatnostima, donosi odgovarajuće mjere.

Po pitanju mjera u oblasti poljoprivrede ističemo da su svi podsticaji isplaćeni, a korisnicima podsticaja koji su imali dugovanja omogućen je reprogram tako da i oni mogu koristiti podsticaje u ovom periodu. Obezbijeđeni su sjetveni paketi za mala porodična poljoprivredna gazdinstva za zasnivanje poljoprivredne proizvodnje u ukupnoj vrijednosti od 2,5 miliona KM, a formiraće se 9.000 sjetvenih paketa, obezbijeđen je i regresirani dizel....

Vlada Republike Srpske donijela je i Uredbu o mjerama neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske, kojom je propisano ograničenje marže za svu robu i proizvode navedene u Uredbi, i trgovci koji trguju sa ovim proizvodima će formirati cijene imajući u vidu procenat marže koju su imali na dan 5. marta 2020. godine. Vlada Republike Srpske čini sve da građani budu snabdjeveni na najbolji mogući način i da se izbjegne nestašica robe.

Isplaćene su i sve naknade prevoznicima za prevoz učenika u martu.

Takođe, gradski i opštinski štabovi za vanredne situacije donijeli su niz mjera po pitanju oslobađanja od plaćanja taksi, zakupa, nakanada iz svoje nadležnosti, a to će učiniti i Vlada Republike Srpske za subjekte koji posluju sa Vladom Republike Srpske.

Napominjemo, da je Vlada Republike Srpske, od pojave virusa korona, za zdravstveni sektor izdvojila 40 miliona maraka za nabavku neophodne zaštitne medicinske opreme.

Kada je riječ o Fondu solidarnosti još jednom ističemo da su uplate u ovaj Fond isključivo na dobrovoljnoj osnovi i to je lična, humana, odluka svakog pojedinca u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 06.04.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija