Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PARLAMENTA BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, i o osiguranju depozita u bankama BiH, odbijen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH

10.04.2017.


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je po hitnom postupku, set zakona čijim se usvajanjem omogućava nastavak aranžmana s MMF-om.

Radi se o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, kao i Prijedlogu zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

Izmjenama Zakona o akcizama u BiH akcize na gorivo povećavaju za 15 feninga po litru, dok se izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja i Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda propisuje da se prihodi od povećanih akciza izdvajaju na namjenski podračun za izgradnju puteva i auto-puteva.

Novim zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH predviđa se mogućnost pristupa restrukturisanja banaka i formira fond za restrukturisanje.

Ovim zakonom je predviđeno da Agencija za osiguranje depozita BiH otvara račun fonda za osiguranje depozita u Centralnoj banci BiH na koji deponuje premije banaka članica.

Odredbama Zakona predviđa se formiranje kontrolnog tijela koje će dobiti ovlaštenja da interveniše u situacijama kada neka banka propadne ili u nekim drugim situacijama kada je potrebno intervenisati.

Zakonom je propisano da se način praćenja banaka članica vrši u skladu sa standardima kvaliteta koji svojom odlukom propisuje Upravni odbor Agencije.

Usvajanju ovog zakona prethodilo je usvajanje zakona o bankama i agencijama na nivou Republike Srpske i FBiH, pa je novim zakonom precizirano da će se standardi kvaliteta oslanjati na standarde definisane entitetskim zakonima o bankama i minimalnim zahtjevima o upravljanju rizicima u bankama na način koji propisuju nadležne agencije za bankarstvo.

Propisano je i da će Upravni odbor Agencije, radi usklađivanja sa propisima nadležnih agencija za bankarstvo, redovno razmatrati odluku o standardu kvaliteta poslovanja banaka članica.

Razlog usvajanja Zakona o osiguranju depozita jesu i obaveze koje je BiH preuzela iz Pisma namjere potpisanog sa MMF-om, te tehničke korekcije zakona, a, s obzirom na to da se mijenja više od 50 odsto do sada važećeg zakona, Savjet ministara BiH je predložio novi zakon.

Tokom rasprave o Zakonu o osiguranju depozita, ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda negirao je navode da se ovim zakonom osniva nova agencija na nivou BiH.

"Reformskom agendom svi nivoi vlasti u BiH su obavezani da ne ometaju realizaciju aranžmana sa međunarodnim monetarnim institucijama u vezi sa sprovođenjem Agende", rekao je srpski delegat Dragutin Rodić.

On je podsjetio da su poljoprivrednici protiv povećanja akciza na gorivo, ali da je u Republici Srpskoj na sastanku prije nekoliko dana dogovoreno kako će biti refundiran dio sredstava za "plavi dizel".

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da je Vijeće ministara BiH spreman da, u dogovoru sa Domom naroda Parlamentarne skupštine BiH, odmah uputi zahtjev Predstavničkom domu za hitno usvajanje seta zakona o akcizama i bankarstvu.

"Kada zakoni budu usvojeni u Predstavničkom domu, trebalo bi od Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ tražiti pomjeranje roka za usvajanje koji ističe danas. Na bordu direktora MMF-a je da odluči da li će nam tolerisati ovo kašnjenje", rekao je Bevanda.

On je podsjetio da su delegati Dom naroda po hitnoj proceduri usvojili i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH, što je jedan od bitnijih zakona.

Bevanda je izrazio nadu da će se ovaj zakon naći u Predstavničkom domu u što skorijem roku, te da će biti i usvojen, jer je riječ o sistemskom zakonu koji reguliše poslovanje bankarskog sektora u BiH.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je odbio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, u prvom čitanju.

Naime, delegati su prihvatili negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koja nije podržala principe predloženog zakona, što znači da je zakon odbijen.

Vijeće ministara BiH je utvrdilo i uputilo u parlamentarnu proceduru prijedlog tog zakona, kojim se provode odluke Ustavnog suda BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona bilo je predviđeno da se uvedu naknade za prijevoz, topli obrok, smještaj i odvojeni život za sudije i tužioce te određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou BiH, utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH i odgovarajućim podzakonskim aktima. Istovremeno, predviđao je ujednačavanje naknade za regres.

Dom naroda nije prihvatio zahtjev za smjenu zamjenika ministra odbrane Seada Jusića, a protiv su bili svi delegati iz Republike Srpske.

Inicijativu za Jusićevu smjenu pokrenuli su SDP i DF jer je dozvolio upotrebu i učešće dijela Oružanih snaga BiH na ceremoniji obilježavanja 9. januara – Dana Republike Srpske u Banjaluci.

Predstavnički dom nedavno je podržao zahtjev za Jusićevu smjenu, ali s obzirom na odluku Doma naroda, Jusić ostaje zamjenik ministra.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 07.04.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772