Zastava Srbije

ZAKON O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO: Ustavni sud Federacije BiH proglasio neustavnom odredbe o spajanju i razdvajanju ministarstava

10.03.2021.


Ustavni sud Federacije BiH, odlučujući po zahtjevu premijera FBiH Fadila Novalića, presudio je da zakonske izmjene koje su u Kantonu Sarajevo omogućile spajanje i razadvajanje ministarstva, netom prije imenovanja sadašnjeg saziva Vlade KS, nisu u skladu s Ustavom FBiH.

Kako je navedeno u presudi, postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 2/2012 - prečišćen tekst, 41/2012, 8/2015, 13/2017, 50/2020 i 51/2020 - ispr.) nije proveden u skladu s Poslovnikom Skupštine KS.

Podsjetimo, premijer je krajem prošle godine podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti postupka donosešnja ovog Zakona, a podneskom je zatraženo i donošenje privremene mjere kojom bi se privremeno obustavila njegova primjena.

Prijedlog Zakona Skupštini KS podnijela su četiri kluba zastupnika – Narod i Pravda, Naša stranka, SDP i Klub nezavisnih zastupnika, a Skupština Kantona Sarajevo odluku o izmjenama i dopunama donijela je na hitnoj sjednici sredinom decembra 2020. godine. Odluka je donesena sa 24 glasa za, protiv odluke o izmjenama Zakona bila su četiri zastupnika dok je 1 zastupnik bio suzdržan.

Odluka o izmjenama Zakona ticala se spajanja prijašnjeg Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture u formu jednog zajedničkog ministarstva.

Opozicija predvođena SDA je u Skupštini KS ukazivala na potencijalne propuste, ali novoformirana vlast tada je željela sve u paketu riješiti, i imenovanje vlade i nova ministarstva.

Ovom odlukom prijašnje Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih podijeljeno je na dva - na Ministarstvo za odgoj i obrazovanje koje je po novom zakonu obuhvatilo predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

Shodno presudi i formiranje vlade je na neki način upitno. Međutim ono što se može očekivati jeste da skupštinska većina ponovi kompletnu proceduru, a olakšavajuća okolnost im je što imaju većinu da tako nešto urade. Ipak, ostaje da se vidi koliko će ova presuda Ustavnog suda FBiH, koja je donesena jednoglasno, eventualno usporiti rad novoformiranih ministarstava.


IZVOR: Vebsajt Klix, 09.03.2021.

Naslov: Redakcija