Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O FAKTORINGU: Posao faktoringa se uređuje kao nebankarska finansijska usluga, s ciljem povećanja finansijske inkluzije, tj. obezbjeđenja veće dostupnosti finansijskih sredstava malim i srednjim preduzećima putem otkupa nedospjelih kratkoročnih novčanih potraživanja

10.03.2020.


Vlada Republike Srpske je utvrdila Nacrt zakona o faktoringu.

Razlozi zbog kojih je predloženo donošenje Zakona o faktoringu ogledaju se u sve većoj potrebi finansiranja obrtnih sredstava, zaštiti od kreditnog rizika, upravljanjem potraživanjem i uslugom naplate potraživanja koja može biti ostvarena putem finansijskog instrumenta faktoringa, koji sve navedeno može da omogući. Ovim zakonom posao faktoringa se uređuje kao nebankarska finansijska usluga, s ciljem povećanja finansijske inkluzije, tj. obezbjeđenja veće dostupnosti finansijskih sredstava malim i srednjim preduzećima putem otkupa nedospjelih kratkoročnih novčanih potraživanja.

Donošenjem posebnog zakona koji uređuje djelatnost faktoringa treba da se doprinese daljem afirmisanju alternativnih načina finansiranja mikro, malih i srednjih privrednih društava. Ova preduzeća tradicionalno imaju otežan pristup bankarskim sredstvima usljed niske kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava obezbjeđenja kredita. Za razliku od kredita, gdje se odluka o kreditiranju zasniva na bonitetu preduzeća i kolateralu koji preduzeće može da obezbijedi, što je otežavajuća okolnost za veliki broj malih i srednjih preduzeća, kod faktoringa kvalitet potraživanja je ispred kvaliteta kolaterala. Prednosti faktoringa nad klasičnim kreditima naročito dolaze do izražaja u privredama u kojima postoji otežan pristup izvorima finansiranja i neefikasnim sistemima naplate.

Donošenje Zakona o faktoringu treba da doprinese:

-           povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata,

-           povećanju pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija,

-           povećanju konkurentnosti privrednih subjekata,

-           smanjenju zaduženosti privrednih subjekata i povećanju konkurencije u finansijskom sektoru i snižavanju cijene kapitala.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 06.03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija