Zastava Srbije

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU INOVATIVNIM TEHNOLOŠKIM PROJEKTIMA U INDUSTRIJI BIH: Dostupno 700.000 evra

10.02.2023.


U BiH je objavljen javni poziv za prijedloge projekata za pružanje podrške inovativnim tehnološkim projektima primjenjivim u industriji, čija je vrijednost 700.000 evra, s ciljem podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i jačanja sektora inovacija.

Cilj ovog javnog poziva, u okviru projekta "EU for digital SME", jeste da poveća kapacitet BiH da podrži razvoj privatnog sektora kroz inovacije i digitalizaciju.

Šef sekcije operacije za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu Delegacije EU u BiH Žil Rebate rekao je na pomociji ovog javnog poziva da će se različitim tehnologijama pomoći u razvoju malih i srednjih preduzeća, koja su, po njemu, najvažniji faktor razvoja ekonomije BiH.

- Važno je opremiti ta preduzeća za budućnost, budući da rade u konkurentnom okruženju, važno je da usvoje i imaju digitalne vještine i opremu - naveo je Rebate.

On je istakao da se ovim javnim pozivom očekuje jačanje sektora inovacija, što će dovesti do bolje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na regionalnom tržištu, te da će to biti značajan doprinos i za građane BiH.

- Slično svim zemljama u svijetu, BiH mora stvoriti povoljno okruženje i ekosistem za investicije, inače ih neće biti moguće uspješno sprovesti. Za dalju digitalizaciju značajno je uspostavljanje širokopojasne infrastrukture - naveo je on.

Rebate je dodao da je za uspješnost projekta važno da se sprovede digitalizacija javnih usluga, te naglasio da je značajno usvajanje zakona o elektronskom potpisu u BiH.

Eva Nar, direktor programa projekta "EU for digital SME", istakla je važnost digitalizacije za privredni sektor u BiH, kao i da je za mala i srednja preduzeća važno odgovoriti na pitanja kako je sprovesti.

Ona je najavila niz aktivnosti u naredne dvije godine koje uključuju uspostavljanje sektora za inovacije koji će biti u prilici da pruža podršku malim i srednjim preduzećima.

Projekat je fokusiran na transfer znanja i razmjenu sa organizacijama za istraživanje i razvoj iz zemalja zapadnog Balkana.

Nakon objavljivanja javnog poziva biće održane dvije onlajn sesije za potencijalne kandidate u utorak, 14. februara, te 16. februara.

Vrijednost projekta "EU for digital SME" je 6,1 mil EUR, od čega je EU izdvojila 5 mil EUR, a Njemačka 1,1 mil EUR.

Projekat će trajati do 2024. godine, a sprovodiće ga Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 08.02.2023.

Naslov: Redakcija