Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno devet zakona i jedan nacrt zakona

10.02.2023.


Narodna skupština Republike Srpske je na Petoj posebnoj sjednici usvojila devet zakona i jedan nacrt zakona.

Usvojeni su: Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj, Porodični zakon, Zakon o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu.

Porodičnim zakonom značajno su unapređeni porodičnopravni odnosi pa je tako redefinisan pojam vanbračne zajednice, tako da ona predstavlja zajednicu života žene i muškarca (vanbračnih partnera) između kojih nema bračnih smetnji i koja je trajala najmanje dvije godine ili kraće ako je u njoj rođeno dijete.

Uveden je novi institut zajedničkog vršenja roditeljskog prava i nakon razvoda braka, a koji podrazumijeva da kada roditelji ne vode zajednički život, roditeljsko pravo vrše zajednički ako zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava i ako sud procijeni da je taj sporazum u najboljem interesu djeteta, a normativno je unaprijeđeno i održavanje ličnih odnosa između djeteta i roditelja sa kojima ne živi i ostalih srodnika.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici proizilaze iz potrebe međusobnog usklađivanja ovog zakona sa zakonima koji uređuju različite oblasti energetike. Naime, postojeći Zakon o energetici usvojen je 2009. godine, a kako su pojedine oblasti iz energetike (električna energija, prirodni gas, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost) uređene posebnim zakonima, potrebno je izvršiti međusobno usklađivanje ovog zakona sa tim posebnim zakonima, strateškim dokumentima iz ove oblasti, kao i sa zakonom koji uređuje pitanje strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Srpske.

U obrazloženju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske navedeno je da se, uvažavajući potrebu racionalnije organizacije prevoza u drumskom saobraćaju, te ujednačavanja uslova za vršenje prevoza u drumskom saobraćaju, naročito u pogledu pristupa djelatnosti, te usaglašavanja sa evropskim smjernicama i uredbama koje uređuju oblast prevoza u drumskom saobraćaju, pristupilo izmjenama i dopunama postojećeg zakona, koji će omogućiti efikasniju primjenu i čija rješenja će omogućiti organima uprave efikasnije upravljanje u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju.

Narodna skupština usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, uz Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona na javnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 60 dana.

Nakon izjašnjavanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić zaključio je zasjedanje Pete posebne sjednice.

U utorak, 7. februara, prvog dana nastavka Pete posebne sjednice, na početku zasjedanja, zakletvu su položili narodni poslanici: Borivoj Obradović (SNSD) umjesto Alena Šeranića, Milica Lovrić (SNSD) umjesto Vojina Mitrovića, Ognjen Vukojević (SNSD) umjesto Dragoslava Kabića i Amir Hurtić (Pokret za državu) umjesto Sevlida Hurtića.

Zoran Kokanović (SP), koji u Narodnu skupštinu ulazi umjesto Petra Đokića, položiće zakletvu na narednoj sjednici.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 08.02.2023.

Naslov: Redakcija