Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Donijeta Odluka o usvajanju Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2020. godinu

10.02.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 57. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o usvajanju Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2020. godinu u okviru ukupnog iznosa od 75.000.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju za podršku tekućoj proizvodnji, u iznosu od 52,310,000.00 KM, podršku dugoročnom razvoju, u iznosu od 14,720,000.00 KM i sistemske mjere, u iznosu od 7,970,000.00 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o pojavi novog koronavirusa 2019-nCoV i preduzetim aktivnostima.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske svakodnevno prate epidemilošku situaciju u Republici Srpskoj nakon pojave novog koronavirusa u Kini i svijetu.

Vrši se stalni pojačan epidemiološki nadzor i prate sve preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Takođe, provode se sve mjere fokusirane na rano otkrivanje eventualnih sumnjivih slučajeva s ciljem sprječavanja nastanka i širenja bolesti izazvane novim koronavirusom. Svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj upućene su preporuke za postupanje s ciljem sprovođenja adekvatnih mjera nadzora nad zaraznim bolestima.

U Republici Srpskoj nema potvrđenih slučajeva infekcije novim koronavirusom 2019-nCoV, a sve mjere se provode u skladu sa procjenom trenutne situacije.

Neophodno je da se stanovništvo pridržava preventivnih mjera kao što su izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koji imaju akutnu respiratornu infekciju; osobe koje dolaze iz Kine i koje obole od respiratorne infekcije i do 14 dana od povratka, treba da se jave u nadležnu zdravstvenu ustanovu radi pravovremenog liječenja i sprečavanja širenja bolesti; putnici koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije trebaju prilikom kašljanja i kihanja prekrivati nos i usta jednokratnim maramicama te prati ruke; često pranje ruku, posebno nakon direktnog kontakta sa bolesnim ljudima ili njihovom okolionom.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o odobrenju finansijskih sredstava iz Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu za JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Kozarska Dubica.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obezbijede finansijska sredstava u iznosu od 150.000,00 KM za JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Kozarska Dubica.

S ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u narednom periodu, menadžment bolnice planira servisiranje postojećih i kupovinu novih medicinskih aparata i uređaja, te rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata, kao i izgradnju novih.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o učešću Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske u projektu "Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH" i dala saglasnost v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske da učestvuje u ovom projektu.

Projekat "Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH" je dio zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a (UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO), vrijednosti od 5 miliona dolara, koji se sprovodi u periodu od 4 godine.

Ovo je najveći i najsveobuhvatniji program koji je ikada realizovan u BiH u ovoj sferi i bio bi realizovan u 10 jedinica lokalne samouprave od kojih je pet u Republici Srpskoj, i to; Banja Luka, Prijedor, Trebinje, Bijeljina i Srebrenica.

Projektom se podržavaju lokalne zajednice, naročito najugroženije i visokorizične, da se pripreme i prilagode rizicima od katastrofa i udarima u različitim sektorima razvoja. Učešćem u projektu, lokalne vlasti poboljšale bi svoje institucionalne kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa, okvire, javne usluge i partnerstva, dok bi stanovništvo u mjestima izloženim riziku bilo manje socijalno i ekonomski ranjivo na posljedice katastrofa i klimatskih promjena.

Cilj Projekta je uvođenje i operacionalizacija integrisanog modela upravljanja rizicima od katastrofa i poboljšanja životnih uslova na lokalnom nivou.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2020. godini, Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2020. godini, te Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od zemljotresa u Republici Srpskoj za period 2020-2023. godine.

Donošenjem i sprovođenjem ovih planova unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru, te poplava i zemljotresa.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 06.02.2020.

Naslov: Redakcija