Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Pravosudni sistem ne funkcioniše u slučajevima korupcije, složenog finansijskog i organizovanog kriminala

10.02.2020.


Neefikasnost u slučajevima korupcije, složenog finansijskog kriminala i organizovanog kriminala uzrokuje posebnu zabrinutost. U ovim slučajevima pravosudni sistem očigledno ne funkcioniše, što dovodi do nekažnjivosti i nedostatka povjerenja građana.

Tako glasi jedan od nalaza iz Stručnog izvještaj o pitanjima vladavine prava u BiH koga je u decembru predstavio njemački stručnjak za pravosuđe Rajnhard Pribe. Međutim, nije prošlo dugo, a Pribeov izvještaj u BiH je potpuno marginalizovan, zaboravljen, a neke od ključnih političkih partija su ga zvanično odbacile zbog "miješanja u unutrašnje stvari BiH".

Jedini koji još insistira na ovom izvještaju je šef Delegacije EU u BiH Johan Satler, što je i razumljivo, jer je Pribeov izvještaj, na kome je radila gripa eksperata, uslijedio u kontekstu mišljenja Evropske komisije BiH o mogućem kandidatskom statusu BiH.

Istina, Pribe u izvještaju priznaje da složena ustavna struktura BiH pogoršava vladavinu prava, ali naglašava da se ustavne komplikacije ne mogu smatrati jedinim uzrokom nedostataka vladavine zakona.

Pretpostavljam da je Pribeov izvještaj ignorisan u nekoj vrsti dogovora. U ovoj zemlji se može trgovati sa svim i svačim. Zaključujem to po tome što niko više ne govori o pravosuđu. Pravosuđe nije na listi interesovanja međunarodnih institucija – kaže sudija Suda BiH Branko Perić.

Podsjeća da je ovaj zvještaj sačinila ekspertska komisija na čijem čelu je bio sudija Rajnhard Pribe. Prema tome, dodaje Perić, Izvještaj je zvanični dokument Evropske komisije.

Bilo je normalno da se izvještaj stavi na dnevni red Parlamentarne skupštine, jer su pravosuđe i bezbjednost prvo poglavlje koje čeka BiH kao državu. Takođe, bilo je normalno da se Izvještaj razmatra na VSTV i da se donesu konkretne mjere za prevazilaženje problema – smatra Perić.

Izvršna direktorka "Transparensi internešenel BiH" Ivana Korajlić takođe naglašava da je BiH, aplikacijom za članstvo u EU, preuzela na sebe obaveze da ispuni određene uslove.

To znači da se ovaj izvještaj ne može gledati kao miješanje u interne stvari. Ovo je standardna procedura u svakoj državi koja je bila u procesu pristupanja EU. Kod nas se zapravo radi o tome da se pokušava izbjeći provođenje bilo kakvih reformi, da se riješe problemi koji su istaknuti u izvještaju. Činjenica da izmjene Zakona o VSTS stoje toliko dugo i da niko ne želi time da se bavi dokaz je onoga o čemu govorimo – ocjenjuje Korajlićeva.

Naglašava da je Pribeov izještaj prepoznao probleme, ali nije dao konkretne preporuke na koji način da se rješavaju. To se nalazi u drugim dokumetima, mišljenjima, analitičkim izvještajima.

Poenta je u tome da sami treba da preduzmemo konkretne mjere. Međutim, ovo je najosjetljivija stvar na svijetu iz razloga što imamo pravosuđe, pogotovo VSTS, koje ne želi da preduzme bilo kakvu odgovornost. S druge strane, kada govomo o nosiocima funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, o političkim strankama, njima odgovara ovakva situacija, da zadrže kontrolu nad pravosuđem i da se nastavi ovakva praksa. Jedino im je to garancija da neće biti procesuirani – zaključuje Korajlićeva.

Pravosuđe u BiH je na tako niskim granama da svako ima pravo da ga kritikuje. Da li će to da ima neke konkretne posljedice, do sada se u to nisam uvjerio – ocjenjuje banjalučki advokat Slobodan Perić.

Prema njegovim riječima, prije oko 15 godina, kada je započela reforma pravosudnog sistema u BiH, cilj je bio da se dobije nezavisno pravosuđe. Umjesto toga, tvrdi Perić, dobili smo neodgovorne nosioce funkcija u sudovima i tužilaštvima.

Sadašnja situacija je takva da u pravosuđu nema nikakve pravne sigurnosti. Znate kako su se stranci riješili korupcije u pravosuđu? Uveli su obaveznu sudsku praksu u primjenu, da bude jedinstvena praksa u sličnim situacijama. Kod nas je sve dijametralno suprotno, zavisi ko iza koga stoji – kaže Perić.

Neka od zapažanja iz Izvještaja:

 • Krivičnopravni sistem u BiH ne uspijeva da se bori protiv ozbiljnog kriminala i korupcije

 • Saradnja između državnih, entitetskih, okružnih i kantonalnih institucija je izuzetno slaba

 • Odnos tužioca i policije daleko je od jasnog ili efikasnog u borbi protiv kriminala

 • Duboka fragmentacija agencija za provođenje zakona širom BiH značajno utiče na njihov ukupni kapacitet za borbu i sprječavanje kriminala

 • Tužioci zanemaruju upotrebu svih postojećih istražnih alata, naročito posebnih istražnih mjera

 • Kvalitet mnogih krivičnih istraga je vrlo nizak. U nekim slučajevima, tužioci ne procesuiraju čak i kad postoje dokazi za to

 • Miješanje u tekuće slučajeve, pritisak i prijetnje. Primjećeno je i zastrašivanje tužilaca i sudija, i to je uzrok za ozbiljne zabrinutosti

 • Kao i parnični postupci, krivična suđenja su pretjerano dugotrajna, nezgrapna i neefikasna

 • Raširena korupcija u javnoj sferi i njena snažna veza sa organizovanim kriminalom je zabrinjavajuća

 • U slučajevima korupcije na visokom nivou, neobjašnjivih profesionalnih i pravnih grešaka, primjećeni su nepažnja, zloupotreba postupaka i upitne sudske odluke

 • Nekoliko slučajeva korupcije koji su procesuirani i rezultirali su pravosnažnim presudama, uglavnom se odnose na sitnu korupciju

 • Povrat ili oduzimanje ilegalnog bogatstva proisteklog iz korupcijskih radnji i s tim povezanih zločina se ne koristi na odgovarajući način

 • Dvadeset i pet godina nakon rata pravda za žrtve ratnih zločina ostala je nepotpuna

 • Primjena vladavine zakona je nedovoljna

 • Tokom posljednjih godina VSTV je i sam postao dio problema.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Slobodan Popadić, 05.02.2020.

Naslov: Redakcija