Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih odrebaba zakona o poljoprivrednom zemljištu RS, o unutrašnjoj plovidbi RS, o izvršnom postupku FBiH

10.02.2020.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 6. i 7. februara 2020. godine održao redovnu, 117. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao apelacije i zahtjeve za ocjenu ustavnosti.

Od odluka usvojenih na sjednici, Ustavni sud izdvaja:

U predmetu broj U 8/19 Ustavni sud je odlučivao o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 93/2006, 86/2007, 14/2010, 5/2012 i 58/2019) kojim je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište koje je po svojoj prirodi javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske. Ustavni sud je utvrdio da je osporena odredba protivna članu I/1, članu III/3.b) i članu IV/4.e) Ustava BiH jer se radi o isključivoj nadležnosti BiH u reguliranju pitanja državne imovine.

U predmetu broj U 9/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 2, tačke (11), (12), (20) i (21), člana 4, člana 6. stav (2), člana 8. stav (1) alineje 1) i 2), člana 10, člana 15. stav (2), člana 24, člana 25. stav (4), člana 28. stav (3), člana 30. stav (1), člana 94. stav (4) i člana 95. st. (1) i (2) Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019), utvrdio da osporene odredbe nisu u skladu sa čl. I/1, III/3.b) i IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju Ustavnog suda, pitanja koja se odnose na plovidbu međudržavnim i međunarodnim rijekama, kao i nadležnost u vezi s tim između državnih i entitetskih organa trebaju se regulirati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou jer su ta pitanja, prema navedenim odredbama Ustava BiH, u isključivoj nadležnosti države BiH.

U predmetu broj U 10/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sudije Općinskog suda u Cazinu Erola Husića za ocjenu ustavnosti člana 69. st. (3) i (4) Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 32/2003, 52/2003 - ispr., 33/2006, 39/2006 - ispr., 39/2009, "Sl. glasnik BiH", br. 15/2012 - odluka US, "Sl. novine FBiH", br. 35/2012 i 46/2016 i "Sl. glasnik BiH", br. 42/2018 - odluka US), zaključio da osporena odredba nije kompatibilna sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer stavlja prekomjeran teret na suvlasnike u odnosu na suvlasnika izvršenika čiji se dug namiruje u izvršnom postupku prodajom cjelokupne nekretnine, dakle i suvlasničkih dijelova ostalih suvlasnika, što je suprotno standardu proporcionalnosti.

U predmetu broj U 11/19 Ustavni sud je, nakon rasprave o procesnim pitanjima, odlučio da se o predmetu raspravlja na jednoj od sljedećih sjednica.

Ustavni sud je obavio raspravu u predmetu broj AP 1140/19, apelacija Davora Dragičevića podnesena zbog navodnog nepostojanja djelotvorne istrage, te je odlučio da će odluku u tom predmetu donijeti na jednoj od narednih plenarnih sjednica.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda BiH, 07.02.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija