Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU: Ukida se odredba o određivanju raspodjele prihoda od takse za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije i smanjuju prihodi od poreza na upotrebu i nošenje dobara


Narodna skupština Republike Srpske u okviru Devete sjednice razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetskom sistemu.

Ministar finansija Republike Srpske, Zoran Tegeltija, izjavio je da Prijedlog zakona sadrži izmjene koje su neophodne da se dosljedno primijene Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 37/2001, 35/2007, 52/2014 i 110/2015) i budući Zakon o naknadama na korištenje prirodnih resursa u svrhuproizvodnje električne energije, čiji se Prijedlog razmatra u okviru iste sednice.

Obrazlažući ovaj akt na sjednici Narodne skupštine, on je rekao da se ukida odredba o određivanju raspodjele prihoda od takse za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, kojim je predviđeno smanjenje tih naknada, a koje su povećane radi obezbjeđenja sredstava za sanaciju štete od majskih poplava 2014. godine.

Tegeltija je naveo da će se, takođe, smanjiti prihod od poreza na upotrebu i nošenje dobara.

Prema njegovim riječima, sve to će za posljedicu imati smanjenje prihoda Fonda solidarnosti, prema procjeni, na godišnjem nivou za oko 25 miliona KM


Izvor: Vebsajt RTRS, 09.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772