Zastava Srbije

UREDBA O ČINOVIMA SUDSKE POLICIJE U FBIH: Usklađivanje sa odredbama Zakona o Sudskoj policiji u FBiH

09.12.2020.


Federalna vlada donijela je Uredbu o činovima sudske policije u Federaciji BiH kojom je uređen izgled činova službenika Sudske policije i oznake kadeta, postupak dodjele, unaprjeđenja i oduzimanja činova, interni stručni ispit, imenovanje i način rada komisije i druga pitanja vezana za proceduru sticanja činova, interni stručni ispit i unaprjeđenje službenika Sudske policije.

Kako je navedeno, razlog za donošenje nove Uredbe o činovima proizilazi iz činjenice da je pitanje činova za službenike Sudske policije u proteklom periodu bio uređeno odredbama Uredbe o činovima službenika Sudske policije Federacije BiH i Procedura za interni premještaj i unaprjeđenje službenika ove policije, koje je donio predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH na osnovu ove uredbe. Sada je ova pitanja bilo potrebno definisati u skladu sa odredbama Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH.

U Zakonu o Sudskoj policiji u Federaciji BiH propisano je da će propis o činovima, internom stručnom ispitu i unaprjeđenju, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH, donijeti Vlada Federacije BiH u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH, tj. od 31.10.2020. godine.

Dakle, osnovni razlog za donošenje ovog propisa je njegovo usklađivanje sa odredbama Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH, kao i održavanje kontinuiteta prava na činove službenika Sudske policije u smislu Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 03.12.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija