Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

POTREBNO POVEĆATI BROJ SUDIJA I TUŽILACA U RS

09.12.2019.


Sudovi i tužilaštva u Srpskoj su u prošloj, u odnosu na godinu ranije, bili siromašniji za 35 sudija odnosno 12 tužilaca.

U većini pravosudnih institucija kažu da im je, u odnosu na sistematizaciju, ali i s obzirom na broj predmeta, potrebno više izvršilaca.

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2017. godini je u sudovima opšte nadležnosti (Vrhovni sud RS, okružni sudovi, osnovni sudovi) radio 321 sudija, a u 2018. njih 290, dok je u sudovima posebne nadležnosti (Viši privredni sud, okružni privredni sudovi) ukupan broj sudija sa 43 pao na 39.

Kadrovski su, u istom periodu, "padala" i tužilaštva, koja su u 2017. godini imala 95, a 2018. godine 83 tužioca. Najsvježije informacije kojima raspolažu pravosudne institucije pokazuju da im kadra i danas nedostaje.

Recimo, u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka na tužilačkim pozicijama zaposlen je ukupno 31 tužilac: glavni okružni javni tužilac, dva njegova zamjenika i 28 okružnih javnih tužilaca.

"Visoki sudski i tužilački savjet BiH je raspisao konkurs za popunu tužilačkih pozicija tj. za prijem dva tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka. S prijemom još dva tužioca bile bi zadovoljene potrebe Tužilaštva, jer bi tada bila angažovana ukupno 33 tužioca", rekli su iz ovog tužilaštva.

Neven Kramer, sekretar Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, kaže da imaju 11 tužilaca, a po sistematizaciji bi im trebalo 13.

"S obzirom na priliv predmeta, optimalno bi bilo da imamo 13 tužilaca, koliko je i predviđeno sistematizacijom", naveo je Kramer.

Srđan Vukanović, službenik za informisanje Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, kaže da ovo tužilaštvo broji ukupno pet tužilaca: glavnog tužioca, njegovog zamjenika te još tri tužioca.

"Od tog broja jedno mjesto okružnog tužioca trenutno je upražnjeno, a procedura prijema tužioca je u toku. S obzirom na broj predmeta u radu, Tužilaštvo izražava potrebu za prijemom još jednog tužioca", rekao nam je Vukanović.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci, u skladu s odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, određeno je da ovaj sud ima 38 sudija, odnosno 34 redovnih, računajući i predsjednika Suda i četvoro dodatnih sudija.

"Trenutno je u ovom sudu zaposlen 31 redovni sudija, računajući i predsjednicu Suda i jednog dodatnog sudiju, što je ukupno 32 sudija u Okružnom sudu u Banjaluci", kaže Slavica Divjak, portparol Okružnog suda u Banjaluci.

Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu je, nakon što je Milorad Krkeljaš imenovan na poziciju sudije Vrhovnog suda FBiH, po sistematizaciji, potreban jedan čovjek koji bi izricao presude. U praksi, imaju ih dovoljno.

"Po sistematizaciji, nama je odobreno osam sudija, uključujući i predsjednika. Mi trenutno imamo sedam sudija, što znači da nam nedostaje jedan. Međutim, s obzirom na sadašnji priliv predmeta, ne manjka nam sudija", rekao je Senaid Ibrahimefendić, predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.

Okružnom sudu u Bijeljini, po sistematizaciji, ali i s obzirom na priliv predmeta, potreban je još jedan sudija.

"Trenutno imamo 10 sudija, računajući u taj broj i presjednika Suda. Po sistematizaciji bi trebalo da imamo 11 sudija i u proceduri je izbor jednog sudije. S obzirom na priliv predmeta, adekvatno bi bilo da ih imamo 11", ukazao je Milomir Čodo, sekretar Okružnog suda u Bijeljini.

Sudije i tužioci u pravosuđu Srpske

 

2017.

2018.

Broj sudija 

364

329

Broj tužilaca 

95

83


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dragan Sladojević, 04.12.2019.

Naslov: Redakcija