Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA RS: Propisuje se da ukoliko je okrivljeni oslobođen od odgovornosti za prekršaj, troškovi prekršajnog postupka idu na teret budžeta RS ako je ovlašćeni podnosilac zahtjeva ovlašćeni organ ili oštećeni koji se finansira iz budžeta RS. Ukoliko je ovlašćeni podnosilac zahtjeva ovlašćeni organ ili oštećeni koji se ne finansira iz budžeta RS, troškovi prekršajnog postupka ići će na teret ovlašćenog podnosioca zahtjeva

09.12.2016.


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, usvojili su 8. decembra 2016. godine, u okviru, prvog dijela 15. redovne sjednice, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

S obzirom na to da su troškovi prekršajnog postupka prihod budžeta RS, izmjene Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014 i 36/2015 - odluka US) između ostalog, idu u i pravcu zaštite budžeta RS.

Kada su u pitanju troškovi prekršajnog postupka, u praksi se javljala situacija da, ukoliko okrivljeni bude oslobođen od odgovornosti, troškovi prekršajnog postupka idu na teret budžeta RS, shodno članu 105. stav 3. Zakona.

Pomenutim članom se propisuje shodna primjena Zakona o krivičnom postupku RS u pogledu troškova postupka čak i u postupcima gdje je ovlašćeni podnosilac zahtjeva ovlašćeni organ ili oštećeni koji se ne finansira iz budžeta RS i ne postupa u ime RS.

Navedeno se odnosi i na institucije na nivou BiH, pa se u ovakvim postupcima, koji su pokrenuti neosnovanim zahtjevom, direktno prouzrokuje šteta po budžet Republike Srpske, a trebalo bi po budžet ovlašćenog organa ili oštećenog, koji je ovlašćeni podnosilac zahtjeva.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS se propisuje, da ukoliko je okrivljeni oslobođen od odgovornosti za prekršaj, troškovi prekršajnog postupka idu na teret budžeta RS ako je ovlašćeni podnosilac zahtjeva ovlašćeni organ ili oštećeni koji se finansira iz budžeta RS.

Ukoliko je ovlašćeni podnosilac zahtjeva ovlašćeni organ ili oštećeni koji se ne finansira iz budžeta RS, troškovi prekršajnog postupka ići će na teret ovlašćenog podnosioca zahtjeva.

Takođe, Zakonom je propisano da su novčane kazne za prekršaje prihodi budžeta RS, odnosno budžeta jedinica lokalne samouprave.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 08.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772