Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u RS i o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

09.12.2016.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 8. decembra 2016. godine, na 103. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom uređuju se opšta bezbjednost proizvoda koji su stavljeni na tržište Republike Srpske, kriterijumi za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtjevom za bezbjednost, obaveze proizvođača i distributera, način informisanja i razmjene informacija u vezi sa opasnim proizvodima i rizicima koje ti proizvodi predstavljaju za potrošače i druge krajnje korisnike, kao i vršenje nadzora na tržištu.

Osnovni razlog za donošenje Nacrta zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj sadržan je u obezbjeđivanju uslova u kojima će se, u okviru Ustavom zagarantovane slobode kretanja robe i zaštite potrošača, na tržište Republike Srpske plasirati isključivo bezbjedni proizvodi (tzv. opšti EU zahtjev bezbjednosti) i usklađivanje sa zahtjevima okruženja i Evropske unije u tom pogledu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, mjere koje se obavezno sprovode radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, prava i obaveze republičkih organa, organa jedinice lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica u postupku sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti kao i druga pitanja od značaja za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Osnovni razlog za donošenje novog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti je unapređenje sistema zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, te donošenje dodatnih mjera koje se obavezno sprovode radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, kao i jasnije definisanih prava i obaveze nadležnih organa, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica u postupku sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Pored toga obrazloženo je da se ovim zakonom razrađuje sistem pripremljenosti i odgovora na vandredne situacije koje u Republici mogu nastati usljed zarazne bolesti, sa naglaskom na način uspostavljanja karantina. Takođe, Nacrtom zakona se definišu i odredbe koje se odnose na unapređenje kvaliteta rada laboratorija, uspostavljanjem referentnih laboratorija za mikrobiološka laboratorijska ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti. Zakonom se jasnije navode uloge zdravstvenih i drugih ustanova u obavljanju imunizacije, te se usaglašavaju aktivnosti koje nadležne inspekcije obavljaju u skladu sa ovim zakonom.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti poštanskog saobraćaja Republike Srpske, te zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza da prati stanje u oblasti poštanskog saobraćaja Republike Srpske i redovno izvještava Vladu Republike Srpske o istom.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog godišnjeg plana rada i Prijedlog finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji prvog dijela projekta "Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u BiH" za područje Republike Srpske.

Glavni cilj ovog projekta je povećanje nivoa saradnje između svih učesnika u radu sa mladima i razvijanje dugoročnih rješenja za bolje funkcionisanje tijela koja zastupaju interese mladih i podržavaju učešće mladih u demokratskim procesima, te omogućiti koordiniranu brigu za mlade i kreiranje politika za mlade.

Planirani period realizacije projekta je od 01.01.2014. godine do 31.12.2016. godine u Republici Srpskoj i FBiH, a za realizaciju ovog trogodišnjeg projekta Evropska unija je u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) izdvojila 200.000,00 evra, od čega 120.000,00 evra za realizaciju aktivnosti u Republici Srpskoj.

Ministarstvo porodice omladine i sporta projekat je sufinansiralo u iznosu od 12.000,00 evra (23.469,96 KM), te aktivno učestvovalo u realizaciji, evaluaciji i monitoringu projektnih aktivnosti koje se realizuju na području Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi privremene odgode naplate poreskih obaveza Rukometnom klubu "Borac M:TEL" iz Banjaluke.

Zaključkom Vlade ovlašćuje se ministar finansija da donese rješenje kojim se Rukometnom klubu "Borac M:TEL" iz Banje Luke odobrava privremena odgoda naplate poreskih obaveza bez obezbjeđenja poreskog duga, na period do 31.12.2017. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju izmjene Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2016.godinu.

Vlada je ovu odluku donijela zbog vanrednih događaja –proljetnih šteta od mraza, kao i korigovanja postojećih mjera u skladu sa obimom podnesenih zahtjeva, u zadanom okviru od 60 miliona KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak novčanih sredstava, u iznosu od 397.000,00 KM.

Novčana sredstva biće utrošena za: kapitalne grantove za finansiranje povratka u Federaciju BiH (10.000,00 KM); kapitalne grantove za finansiranje povratka u Republiku Srpsku (55.000,00 KM); za projekat:,,Fond za povratak BiH,, (50.000,00 KM); za finansiranje povratka u Federaciju BiH (62.000,00 KM); transfere jedinicama lokalne samouprave za finansiranje povratka u Republiku Srpsku (220.000,00 KM).


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 08.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772