Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH

09.12.2016.


Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH za period januar – septembar 2016. godine u kojem se navodi da su ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u ovom periodu 749.437.694 BAM ili 79 posto u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu.

Od toga su ostvareni prihodi 699.680.905, dok finansiranja i primici iznose 49.756.789 BAM. U strukturi prihoda dominiraju sredstva s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje institucija BiH (561.775.888 BAM), neporezni prihodi (126.415.350 BAM), tekući transferi iz inozemstva (10.866.579 BAM) i transferi od drugih nivoa vlasti (623.088 BAM).

Ukupno izvršeni rashodi budžeta institucija BiH za devet mjeseci 2016. godine iznose 632.950.641 BAM, ili 67 posto u odnosu na budžet za 2016. godinu, odnosno 51 posto u odnosu na korigirani koji uključuje dodatna namjenska sredstva.

Institucije BiH su nastavile s mjerama štednje uz smanjivanje troškova telefonskih usluga i reprezentacije, a ostvareni su i prihodi od 761.789 BAM, prevashodno od prodaje motornih vozila budžetskih korisnika zbog smanjivanja voznog parka.

U periodu januar – septembar ove godine sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga BiH su podmirene pravovremeno i uredno u ukupnom iznosu 477,56 miliona BAM, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o početku drugog preglednog kruga implementacije Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.

U prethodnom periodu uspješno je realiziran prvi krug samoprocjene provođenja Konvencije UN-a protiv korupcije u BiH, a sada započinje drugi krug koji će trajati pet godina, s tim da će Bosna i Hercegovina biti nadgledana u prvoj godini provođenja.

Ministarstvo sigurnosti i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije zajedno će finalizirati izvještaje o implementaciji Konvencije za dva poglavlja koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

Vijeće ministara je prihvatilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) s ciljem nastavka realizacije započetog projekta obnove bolnica u Republici Srpskoj.

Ovim ugovorom bit će osigurano dodatnih 15 miliona eura za finansiranje izgradnje i opremanje novog tehničkog bloka za centralni medicinski blok i sjeverno krilo Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka, kao i nabavka i instalacija IT opreme.

Vijeće ministara je donijelo je Odluku o dodjeli granta vrijednog 41.741,40 BAM za devet neprofitnih organizacija za jačanje veza s iseljeništvom.

Sredstva su namijenjena projektima jačanja kulturne, tradicijske, sportske i saradnje mladih s dijasporom.

Grantom je ukupno planirano 50.000,00 BAM, tako da će za preostalih 8.258,60 BAM biti raspisan dodatni javni poziv u skladu s Odlukom o kriterijima za dodjelu grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 08.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772