Zastava Srbije

NACRT ODLUKE O PROVJERI KVALIFIKACIJE SVIH ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BIH: Zaposleni će morati da potpišu da su saglasni s tim da se izvrši provjera njihove diplome. Uz to provjera će se vršiti na način da se izvrši kopiranje diplome koja će se dostaviti onome ko je izdao tu diplomu radi provjere vjerodostojnosti

09.11.2020.


Savjet ministara Bosne i Hercegovine uskoro bi mogao donijeti odluku o provjeri kvalifikacija, odnosno diploma svih zaposlenih u institucijama BiH, međutim problem bi mogao nastati jer Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nije dala saglasnost na takvu odluku.

Prema samoj odluci, zaposleni će morati da potpišu da su saglasni s tim da se izvrši provjera njihove diplome. Uz to provjera će se vršiti na način da se izvrši kopiranje diplome koja će se dostaviti onome ko je izdao tu diplomu radi provjere vjerodostojnosti.

"Sve institucije i organi uprave dužni su izvršiti postupak provjere za sve zaposlene u svojoj instituciji najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke", navodi se u odluci o provjeri kvalifikacije svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, koja je trenutno na javnoj raspravi.

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka rekli su da se nisu upuštali u samu odluku, ali da nisu dali saglasnost na njeno usvajanje.

"Oni se pozivaju na član 17. Zakona o Savjetu ministara BiH i donose tu odluku. Jasno smo rekli da im taj član zakona ne daje pravo da donose odluku i regulišu povredu ličnih podataka. Član na koji se pozivaju samo propisuje način rada i odlučivanja Savjeta ministara i za nas je tako nešto nedopustivo da se radi na takav način, jer je protivzakonito i suprotno javnom interesu", rekao je Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Stručnjaci iz oblasti javne uprave kažu da je provjera svih diploma zaposlenih u institucijama BiH čist populizam te da se zbog tog populizma dovodi u pitanje vjerodostojnost pravnih akata.

"Je li to znači da ne vjerujemo više dokumentima koji dolaze iz obrazovnih ustanova. Provjera svega toga je ogroman posao na koji se troše resursi i dovodi u pitanje nešto što se ne bi smjelo dovoditi u pitanje. Postoji Prosvjetna inspekcija i ona može i treba da radi taj posao. Na kraju krajeva, da li to znači da ćemo prilikom svakog novog zapošljavanja u institucijama BiH tražiti provjeru diploma koje kandidati donesu? To onda znači da ne vjerujemo obrazovnim ustanovama i njihovim zvaničnim dokumentima, što dovodi do pravne nesigurnosti", ispričao ovaj on.

U obrazloženju predložene odluke, između ostalog, navedeno je da je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) još u maju prošle godine zatražila od svih tijela za borbu protiv korupcije u BiH da u saradnji sa nadležnim institucijama iniciraju proces revizije diploma za sve zaposlene.

"Ovu inicijativu Agencija je pokrenula zbog kontinuiranog medijskog pisanja o krivotvorenim i lažnim diplomama u BiH", navodi se u obrazloženju.

Inače, raniji pokušaji provjere diploma, kao što je onaj u Parlamentarnoj skupštini BiH, propali su jer se tome usprotivila Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, koja je smatrala da se diplome ne mogu provjeravati na taj način, posebno ne iz razloga što se svi stavljaju pod sumnju. Tada je istaknuto, ukoliko postoji informacija ili sumnja da je neka diploma falsifikovana i nije validna, da inspekcijski organi to mogu provjeriti.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 07.11.2020.

Naslov: Redakcija