Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojena Deklaracija o osudi govora mržnje


Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH počeo je 8. novembra 2016. godine u Sarajevu dvodnevno zasjedanje. Poslanici su usvojili Deklaraciju kojom se osuđuje govor mržnje u BiH. Deklaraciju je ranije prihvatio i Dom naroda.

Dokument je predložila poslanica Azra Hadžiahmetović napominjući da je u jednakom tekstu usvojen u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Deklaracija se u preambuli poziva na potrebu dosljednog provođenja domaćih, ali i međunarodnih dokumenata kojima se nastoji zabraniti i sankcionisati govor mržnje, kao što su Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Preporuka Vijeća Evrope o govoru mržnje, Konvencija o kibernetičkom kriminalu te Dodatni protokol uz tu konvenciju.

Predstavnički dom Federalnog parlamenta Deklaracijom osuđuje govor mržnje te izražava spremnost na dodatni angažman u borbi protiv te pojave i poziva na angažman sve institucije radi sprečavanja i sankcionisanja. I organi svih nivoa vlasti te nosioci javnih funkcija pozvani su da se ustručavaju od govora mržnje i da se bore protiv tog zla.

Vijeću ministara BiH i entitetskim vladama je upućen poziv Deklaracijom na dosljedno provođenje međunarodnih dokumenata, posebno Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu, ratificiranog 2006. radi sprečavanja i sankcioniranja govora mržnje.

Predstavnički dom ukazuje Deklaracijom na potrebnu dosljednu primjenu krivičnog zakonodavstva i eventualno pooštravanje zakonskih odredbi o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje.

Upućen je i poziv medijima da se sveobuhvatno, interdisciplinarno i interaktivno bore protiv govora mržnje i maksimalno kontrolišu svoje sadržaje. Ukazuje se na rastući problem zloupotrebe interneta u svrhu širenja govora mržnje.

Posebnu zabrinutost Predstavnički dom izražava zbog sve prisutnijeg govora mržnje kojim se širi, podstiče, promovira i opravdava terorizam – najveća sigurnosna prijetnja današnjice te zahtijeva puni angažman nadležnh institucija i društva u cjelini radi sprečavanja i sankcionisanja takvih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, navedeno je u Deklaraciji.


Izvor: Vebsajt BHRT, 08.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772