Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI KS: Načelnici općina KS nezadovoljni Nacrtom zakona

09.10.2019.


U Općini Stari Grad je, na inicijativu općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, održan sastanak načelnika općina Kantona Sarajevo sa ministricom pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejlom Brčić, a tema je bio Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi.

Skupština KS je još u julu ove godine utvrdila nacrt i uputila ga u javnu raspravu. Sredinom prošlog mjeseca načelnici općina Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Trnovo i Ilijaš utvrdili su primjedbe, prijedloge i sugestije na ovaj nacrt i uputili ga ministrici. Imajući u vidu značaj donošenja ovog zakona za sve lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, kao i brojne probleme na koje bi se moglo naići u njegovoj primjeni u predloženoj formi, načelnik Hadžibajrić sazvao je sastanak u općini Stari Grad gdje su ministrici jasno predočeni zahtjevi općinskih načelnika.

Sastanku su, pored Hadžibajrića i njegovih saradnika, prisustvovali Nedžad Ajnadžić načelnik Općine Centar, Nedžad Koldžo načelnik Općine Novo Sarajevo, Semir Efendić načelnik Općine Novi Grad, Akif Fazlić načelnik Općine Ilijaš, te predstavnici općina Ilidža, Vogošća, Trnovo i Hadžići.

Ministrica Brčić je na početku sastanka izrazila zadovoljstvo što načelnici općina pokazuju ovoliki stepen zainteresovanosti za donošenje zakona, te ukazala da je iz zaključaka koje su ranije donijeli vidljivo da se vrlo ozbiljno pristupilo ovoj materiji. Načelnici su jedinstveni u stavu da Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi mora biti donesen uz uvažavanje stavova i sugestija općina.

Ono što se nameće kao ključno u donošenju zakona je uvažavanje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i da se jasno definišu nadležnosti koje trebaju preći na općine, nadležnosti koje može preuzeti Gradska uprava i nadležnosti koje trebaju ostati Kantonu Sarajevo.

"Mislim da ćemo se svi mi načelnici složiti da je ovdje problem u kantonalnim komunalnim preduzećima za koje svi znamo kako rade, već godinama unazad. Većina tih preduzeća treba ostati na nivou Kantona Sarajevo, a ne da se daju u nadležnost općinama", ukazao je načelnik Hadžibajrić.

Tokom sastanka više puta je naglašeno da općine ne mogu preuzeti nadležnost nad komunalnim preduzećima koja su godinama unazad poslovala sa gubicima i napravila ogromna dugovanja. Istaknuto je i da bi bilo nemoguće da općine dijele nadležnosti nad komunalnim preduzećima koja djeluju u svim općinama, poput 'Vodovoda i kanalizacije' i slično.

"Za općine nije sporno preuzimanje određenih nadležnosti poput lokalne higijene, javnih parkinga, minibuskog saobraćaja i slično. Dio nadležnosti bi mogao preuzeti Grad, a dio Kanton", ukazao je Semir Efendić, načelnik Općine Novi Grad.

"Nijednu nadležnost nećemo dati, a o novim možemo razgovarati", izričit je bio načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić, koji je ukazao da se sa ovim zakonom ne smije žuriti. "Moramo naći rješenje koje svima odgovara i sarađivati, a ubrzavanje donošenja ovog zakona bila bi loša poruka", ukazao je.

Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo ukazao je da predloženi nacrt zakona nije primjenjiv."Jedan od preduvjeta koji se moraju ispuniti je da se pristupi paralelnom načinu određivanja nadležnosti sa jasnim ograničenjima nadležnosti", ukazao je Koldžo dodavši da je problem i to što ovaj zakon ne prati i istovremeno donošenje Zakona o raspodjeli javnih prihoda.

Nakon što je saslušala stavove načelnika, ministrica Brčić je ukazala da neće dozvoliti da Zakon o lokalnoj samoupravi bude pušten u proceduru samo 'pro forma', ukoliko on neće biti provodiv, te da se ne smije donijeti propis koji bi izazvao probleme na terenu.

Na kraju sastanka zaključeno je da cijela Vlada Kantona Sarajevo treba biti uključena u usaglašavanje ovog zakona sa načelnicima općina. Ministrica Brčić prihvatila je zaključak i obavezu da sredinom ovog mjeseca organizuje sastanak načelnika općina Kantona Sarajevo sa Vladom Kantona Sarajevo i premijerom, te predstavnicima Gradske uprave i Saveza gradova i općina FBiH.

Načelnici su insistirali da se nastavi proces započet 2017. godine kada je formirana Radna grupa koju su činili predstavnici općina i nadležnog ministarstva, a koja je radila na usaglašavanju ovog nacrta. Zaključci te Radne grupe nisu uvršteni u novi Nacrt Zakona o LS, te je danas zaključeno da Ministarstvo pravde i uprave prihvati da općine putem svojih predstavnika, a to je pomenuta Radna grupa, budu uključene u izradu Nacrta, te da prijedlog Nacrta zakona o LS ministarstvo ne upućuje na usvajanje Skupštini Kantona bez saglasnosti općinskih načelnika.


IZVOR: Vebsajt N1, 02.10.2019.

Naslov: Redakcija