Zastava Srbije

KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA KORISNIKE BUDŽETA RS: Ministarstvo finansija dobilo pozitivnu ocjenu za finansijski izvještaj i za usklađenost, uz tri preporuke

09.09.2020.


Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je zadovoljna izvještajem Glavne službe za reviziju javnog sektora o konsolidovanom finansijskom izvještaju za korisnike budžeta u 2019. godini, dodavši da su dobili veoma malo preporuka, a nastoje da ih ne bude ili da ih svake godine bude što manje.

"Kada je riječ o ovom izvještaju, dobili smo ocjenu sa rezervom za finansijski izvještaj, a mišljenje za usklađenost je bilo pozitivno, što znači da se sprovode zakonski propisi", rekla je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, Ministarstvo je dobilo tri preporuke u vezi sa ovim finansijskim izvještajem.

"Prva se odnosila na to da moramo kamatu na hartije od vrijednosti valorizovati u vremenu kada se to dešava, znači da kamata tereti budžet te godine u kojoj se stvara i to smo uradili u ovoj godini", pojasnila je Vidovićeva.

Druga preporuka, dodala je Vidovićeva, u vezi je sa odgođenim plaćanjem obaveza poreskih obveznika.

"U izvještaju je navedeno da ima određenih ugovora koji nemaju obezbjeđenje. Za sve ugovore koji nemaju obezbjeđenje Vlada Srpske donosi odluku i to su u pravilu i obavezno zdravstvene ustanove i sportski klubovi. Za takve specifične institucije u cijeloj BiH i Srpskoj koje imaju problema sa finansiranjem Vlada donosi odluku da se to odgodi bez obezbjeđenja", navela je Vidovićeva i dodala da svi drugi sporazumi o odgođenom plaćanju imaju obezbjeđenje.

Ona je naglasila da je treća preporuka bila u vezi sa javnim investicijama, odnosno za pravdanje i usklađenost javnih investicija.

"Stavka javnih investicija se svake godine formira u budžetu i, naravno, na početku godine nisu identifikovane sve investicije koje će biti na toj stavci i ta odluka se dopunjava tokom čitave godine", ukazala je Vidovičeva.

Vidovićeva je pojasnila da to znači da određeni resori predlažu prioritetne investicije i Vlada Republike Srpske to prihvata.

"U vezi sa pravdanjem tih investicija, za to je zaduženo Ministarstvo finansija i mi apsolutno svakom budžetskom korisniku koji je imao svoj program investicija dostavljamo obrazac da nam opravda tu investiciju i to se u pravilu dešava", rekla je Vidovićeva.

Ona je istakla da nije uvijek moguće opravdati investiciju u istoj godini jer se ona produžava i na sljedeću, te je to jedini razlog zašto to nije usklađeno.

Vidovićeva smatra da su netačne informacije pojedinih medija da Ministarstvo finansija Republike Srpske opstruiše rad Poreske uprave Srpske, da ne dozvoljava naplatu reprograma i ne raskida reprograme.

"Poreska uprava je u prošloj godini dala projedlog za raskid 17 ugovora o produženom plaćanju. Ministarstvo je u 2019. godini raskinulo 51 ugovor, od čega 37 zbog toga što poreski obveznici nisu plaćali svoje rate redovno, osam poreskih obveznika je izmirilo ranije svoju obavezu pa smo raskinuli reprogram, dok su četiri poreska obveznika spojila dva reprograma u jedan, a jedan poreski obveznik je otišao u stečaj", navela je Vidovićeva.

Ona je navela da jedino ima nekoliko neraskinutih reprograma koji se odnose na zdravstvene ustanove.

"Raskinuli ili ne raskinuli reprogram, stanje je isto, oni nisu u mogućnosti da plaćaju te obaveze. Vlada je od ove godine zaustavila rast dugovanja zdravstvenih ustanova i one redovno plaćaju poreze i dopronose", rekla je Vidovićeva.

Ona je istakla i da je korigovan suficit, što je Ministarstvo finansija i navelo u svojim notama kada je pravljen izvještaj o konsolidovanom izvještaju budžeta.

"Razlika je što smo i mi sami znali i uočili i to ćemo nastojati da ispravimo kada budemo mogli to `ubaciti` u tu godinu, a odnosi se na borački dodatak. On se, na primjer, iz ove godine plaća do 31. marta iduće godine, tako da mi njega računamo kao obračunski, a ne stvarni rashod. To je ta razlika koju smo uočili i ispravićemo je u narednoj godini", pojasnila je Vidovićeva.

Govoreći o revizorskom izvještaju za Ministarstvo finansija Republike Srpske, Vidovićeva je rekla da je Ministarstvo dobilo pozitivnu ocjenu za finansijski izvještaj i za usklađenost, uz dvije-tri sitne preporuke.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 04.09.2020

Naslov: Redakcija