Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

EKSPERTSKA MISIJA TAIEX U MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS: Razmatra se usklađivanje propisa u oblasti hemikalija i biocida sa propisima Evropske Unije


 

  • EKSPERTSKA MISIJA TAIEX U MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS: Razmatra se usklađivanje propisa u oblasti hemikalija i biocida sa propisima Evropske Unije

U Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske održana je četvrta TAIEX ekspertska misija o usklađivanju propisa u oblasti hemikalija i biocida sa propisima Evropske Unije u sklopu serije misija čije je održavanje dogovoreno na sastanku Konferencije za oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti na usklađivanju propisa u oblasti hemikalija i biocida u Bosni i Hercegovini sprovode Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, uz koordinaciju Ministarstva civilnih poslova BiH. Ove aktivnosti su podržane od strane Instrumenta Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija (TAIEX) koji ima za cilj podršku javnim administracijama zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u postupku preuzimanja propisa Evropske unije i njihovog sprovođenja.

U periodu od maja do septembra 2016. godine predviđeno je održavanje pet ekspertskih misija kroz koje će potrebne informacije o propisima Evropske unije i mogućnostima usklađivanja sa istim, predstavnicima nadležnih institucija u BiH pružiti stručnjaci Švedske agencije za hemikalije (KEMI). Učešće švedskih stručnjaka u misijama dodatno je podržala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

U ovonedeljnoj misiji regulativu o klasifikaciji, pakovanju i obilježavanju hemikalija (CLP) predstavio je g-din Torbjor Lind (Torbjörn Lindh), koji je govorio o mogućnostima Bosne i Hercegovine za usklađivanje propisa u oblasti hemikalija sa ovim propisom Evropske unije. Primjena adekvatne klasifikacije i obilježavanja opasnosti koje hemikalije mogu predstavljati za čovjeka i životnu sredinu je od ključne važnosti za adekvatnu upotebu hemikalije što podrazumijeva iskorištavanje njihovih pozitivnih efekata uz svođenje potencijalne štete na minimum.

Sistem klasifikacije i obilježavanja koji propisuje CLP regulativa je u skladu sa Globalno harmonizovnim sistemom Ujedinjenih nacija (GHS), čija primjena doprinosi ujednačenom saopštavanju opasnosti svim korisnicima hemikalija, te olakšava međunarodnu trgovinu hemikalijama.

S obzirom na to da su u Republici Srpskoj u ovoj oblasti već šest godina na snazi propisi koji su zasnovani na CLP regulativi, neophodno je da ovakvi propisi zažive i u Federaciji BiH kako bi se omogućilo adekvatno funkcionisanje zajedničkog tržišta uz obezbjeđenje visokog stepena zaštite zdravlja i životne sredine od štetnih efekata koje hemikalije mogu imati.

Tokom ekspertske misije g-din Lind je govorio i o iskustvima drugih zemalja u postupku usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije, te je dao korisne savjete za učešće nadležnih institucija u predstojećim pregovorima u postupku pridruživanja EU.

Izvor: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, 08.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772