Zastava Srbije

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU: ZA IZAZIVANJE POŽARA U BIH KAZNE DO 12 GODINA ZATVORA

09.08.2017.


Osoba koja izazove požar u Bosni i Hercegovini može biti osuđena na kaznu zatvora u trajanju do 12 godina.

Prema Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBIH", BR. 36/2003, 21/2004 - ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014 i 46/2016), kaznom zatvora od jedne do osam godina kaznit će se onaj tko zapali tuđu kuću ili drugu zgradu namijenjenu stanovanju ili gospodarskom korištenju, ili tuđu poslovnu zgradu ili zgradu u javnoj uporabi te onaj tko izazove šumski požar zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, ili istovremeno izazove više šumskih požara - kazala je u razgovoru za Fenu inspektorica za zaštitu od požara u Federalnoj upravi civilne zaštite Maida Mekić-Skrobanović.

Ako je paljenjem kuće, zgrade, poslovne zgrade ili zgrade u javnoj upotrebi pruzročena šteta koja prelazi 100.000 KM ili je krivično djelo učinjeno s ciljem prijevare osiguravajućeg društva, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od dvije do 12 godina. Mekić-Skrobanović ističe da Zakon također propisuje da onaj tko učini iz nehata krivično djelo izazivanje šumskog požara zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, ili istovremeno izazove više šumskih požara, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. Tko izazove požar u zaštićenoj šumi, nacionalnom parku, voćnjaku ili drugoj šumi posebne namjene ili u žitnom polju može dobiti kaznu zatvora od dvije do 12 godina. Onome tko to krivično djelo učini iz nehata prijeti novčana ili kazna zatvora do tri godine.

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu  ("Sl. novine FBiH", br. 64/2009) regulira obveze po pitanju dojavljivanja požara.

- Svaki građanin koji primijeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge. Ukoliko građanin nije u mogućnosti ugasiti požar, dužan je o požaru odmah obavijestiti najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni centar civilne zaštite, odnosno stanicu policije. Pravne osobe i državni organi i druge institucije u kojima dođe do požara ili kad saznaju za požar, imaju obvezu pristupiti gašenju požara i istovremeno o tome odmah obavijestiti najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni centar civilne zaštite ili stanicu policije - kazala je inspektorica Mekić-Skrobanović pozivajući se na zakonske odredbe.

Istim zakonom utvrđena su ovlaštenja rukovoditelja akcije gašenja požara, pored ostalih i ovlaštenje da na mjesto požara pozove policiju u cilju osiguranja mjesta događaja.

Mekić-Skrobanović ističe da inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite od požara vrše dva organa vlasti sa dvije razine vlasti: organi uprave civilne zaštite i organi unutarnjih poslova.

Na razini FBiH Inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite od požara vrše: FUCZ i Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, a na razini županije: županijske uprave civilne zaštite i županijska ministrastva unutarnjih poslova. Federalna i županijske uprave civilne zaštite, u okviru svoje nadložnosti vrše i poslove inspekcijskog nadzora u oblasti vatrogastva.

Iz Federalne uprave policije naglašavaju da Krivični zakon FBiH decidno definira krivična djela i poropisane krivične sankcije za izvršitelje podmetanja požara. Radi se o krivičnim djelima "paljevina", "izazivanje šumskog požara" i "izazivanje opće opasnosti".

U razdoblju od  1. januara do 31. jula 2017. godine na području FBiH prijavljeno je 19 krivičnih djela "paljevina", od čega je devet rasvjetljeno, a protiv 13 osoba nadležnim tužiteljstvima su podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu. U prvih šest mjeseci ove godine prijavljeno je pet krivičnih djela "izazivanje šumskog požara", od čega su četiri rasvjetljena, a protiv četiri osobe su nadležnim  tužiteljstvima podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu. Prema podacima koje je Fena dobila iz FUP-a, u prvoj polovini ove godine prijavljena su 122 krivična djela "izazivanje opće opasnosti", od čega su 72 krivična djela rasvijetljena, a protiv 84 osobe su nadležnim tužiteljstvima podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu.

U Krivičnom Zakonu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017) propisana su dva krivična djela koja se odnose na podmetanje požara: krivično djelo "izazivanje požara", za koje je propisan raspon od novčane kazne do osam godina zatvora, uz mogućnost izricanja novčane kazne, ovisno od posljedica nastalih zbog izvršenja ovog krivičnog djela i krivično djelo "izazivanje opće opasnosti", za koje je propisan raspon kazne od šest mjeseci do 12 godina zatvora, ovisno od posljedica nastalih izvršenjem krivičnih djela.

Tijekom 2017. godine, na području RS-a evidentirano je deset krivičnih djela "izazivanje požara", od kojih je devet rasvjetljeno, a okružnim javnim tužiteljstvima podneseni su izvještaji protiv devet osoba. Takođe, u istom razdoblju evidentirano je 18 krivičnih djela "izazivanje opće opasnosti" požarom, od kojih je deset krivičnih djela rasvjetljeno, te protiv deset osoba podneseni su izvještaji nadležnim tužiteljstvima, kazali su Feni iz MUP-a RS.


Izvor: Večernji list, 06.08.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija