Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O REGULISANJU OBAVEZA BIVŠEG SSSR-A PO OBRAČUNIMA U VEZI SA ROBNIM PROMETOM IZMEĐU BIVŠEG SSSR-A I BIVŠE SFRJ: Od 125 miliona dolara Federaciji BiH ide 58 odsto, Republici Srpskoj 29, institucijama BiH 10 i Brčko distriktu tri odsto

09.08.2017.


Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda pokrenuo je sve potrebne zakonske i tehničke procedure na osnovu kojih će biti raspodijeljeno 125 miliona dolara koje je Vlada Ruske Federacije uplatila po osnovu klirinškog duga na račun, koji je otvoren u Centralnoj banci BiH, saopšteno je iz Ministarstva finansija BiH.

Na osnovu obavještenja o uplati novca koja je stigla iz Centralne banke BiH, Ministarstvo finansija i trezora preduzelo je sve aktivnosti da se primjeni Odluka o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi sa robnim prometom između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ ("Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 4/2017) u skladu sa zakonskim propisima, te će sredstva od klirinškog duga biti podijeljena po unaprijed utvrđenim procentima - Federaciji BiH 58 odsto, Republici Srpska 29 odsto, institucijama BiH 10 odsto i Brčko distriktu tri odsto.

Sporazum Savjeta ministara BiH i Vlade Ruske Federacije, koji se odnosi na klirinški dug bivšeg SSSR-a, potpisan je u martu, a na snagu je stupio u junu objavljivanjem u "Službenom glasniku BiH", čime su ispunjeni uslovi za uplatu 125 miliona dolara na račun u Centralnoj banci BiH.

Bevanda je zahvalio za saradnju Ambasadi Ruske Federacije u BiH, kolegama iz Ministarstva finansija Rusije, kao i na angažmanu Centralne banke BiH koja je u ovom procesu uspješno ispunila svoj dio obaveza.

Ministar finansija i trezora BiH izrazio je zadovoljstvo što je BiH jedina zemlja bivše SFRЈ kojoj je klirinški dug isplaćen u novcu, a ne u robi, i što ni politčki uticaji nisu mogli da spriječe potpisivanje sporazuma i isplatu 125 miliona dolara ruskog duga.

U sve tehničke aktivnosti u procesu uplate i prenošenja sredstava biće uključena ministarstva finansija Republike Srpske i Federcije BiH, kao i Vlada Brčko distrikta.


Izvor: RTRS, 08.08.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772