Zastava Srbije

AKTUELNI SAZIV VM BIH ZA 12 MJESECI ODRŽAO VIŠE SJEDNICA I USVOJIO 30% VIŠE MARERIJALA NEGO BILO KOJI PRETHODNI


  • AKTUELNI SAZIV VM BIH ZA 12 MJESECI ODRŽAO VIŠE SJEDNICA I USVOJIO 30% VIŠE MARERIJALA NEGO BILO KOJI PRETHODNI

Iako se posljednjih dana u javnosti sve češće čuju komentari kako je zbog aktuelne političke situacije moguća blokada rada Vijeća ministara BIH, podaci pokazuju upravo suprotno da i u uvjetima “zategnutih” političkih odnosa, Vijeće ministara BiH funkcionira bez problema.

Naime, sjednice s održavaju redovno a program rada se realizira u skladu sa predviđenim rokovima.

Ovome u prilog svjedoči činjenica da je aktuelni saziv VM BIH za 12 mjeseci održao više sjednica i usvojio 30% više marerijala nego bilo koji prethodni. Ovo jasno govori o dinamici rada i saradnji, a atmosfera i odnosi unutar Vijeća ministara i među ministrima su na visokom nivou međusobnog razumijevanja i spremnosti na razgovor i dogovor.

Naravno, članovi Vijeća ministara nemaju uvijek isti stav o svim pitanjima koja se razmatraju, ali postoji izgrađen kapacitet prihvatanja isključivo onih rješenja koja su utemeljena na važećim zakonima, koja znače dalje jačanje institucionalnih kapaciteta i koja imaju najstručniju argumentaciju.

Sve ovo ukazuje u radu VM BIH ne postoje nikakvi zastoji, da sve funkcionira u skladu sa Ustavom i zakonima, te uz realizaciju uspostavljenih ciljeva programa rada VM i koalicione platforme definisane za nivo BIH.

Inače, u ovoj sedmici je dio ministara na odmoru, tako da će naredna sjednica biti održana u narednoj sedmici, čine će se nastaviti praksa redovnog održavanja sjednica, što u dosadašnjoj dinamici znači jednu do dvije sjednice sedmično.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 08.08.2016.