Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BIH JOŠ UVIJEK BEZ GLAVNOG DISCIPLINSKOG TUŽIOCA


  • BIH JOŠ UVIJEK BEZ GLAVNOG DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Konkurs za glavnog disciplinskog tužioca BiH još nije raspisan iako je to mjesto upražnjeno od maja otkako je sa te pozicije razriješen Arben Murtezić i iako je procedura izbora novog tužioca trebalo da bude sprovedena prije njegovog odlaska, za koji se znalo na vrijeme.

Murtezić je razriješen na sopstveni zahtjev i znalo se da ide na novo radno mjesto pa je, u skladu sa zakonom, odmah trebalo da bude sprovedena konkursna procedura kako bi bilo popunjeno ovo mjesto u Kancelariji disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH. Umjesto toga, VSTS je tek 15. jula Agenciji za državnu službu uputio zahtjev za raspisivanje konkursa, do čega još nije došlo.

Član VSTS-a Milana Popadić ima najveće šanse da sjedne u fotelju disciplinskog tužioca, kao i sadašnji vršilac dužnosti glavnog disciplinskog tužioca Alena Kurspahić.

U Sektoru za postavljenja Agencije za državnu službu kažu da je na osnovu zahtjeva, koji je podnio Sekretarijat VSTS-a, sačinjen prijedlog javnog oglasa za radno mjesto glavni disciplinski tužilac Kancelarije disciplinskog tužioca.

- Taj prijedlog dostavili smo VSTS-u 25. jula radi davanja mišljenja na prijedlog teksta. Nakon dobijanja tog mišljenja Agencija će sačiniti konačan tekst javnog oglasa sa preciziranim rokom za podnošenje prijava - kažu u Agenciji.

Portparol VSTS-a Marjana Popović kaže da je mišljenje VSTS-a o prijedlogu tog oglasa Agenciji proslijeđeno 1. avgusta.

Murtezić je ostavku na funkciju disciplinskog tužioca podnio poslije šest godina rada kako bi preuzeo mjesto direktora Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.

Nadležnost Kancelarije disciplinskog tužioca:

- vrši dužnost tužioca u vezi sa navodima koji se tiču povreda dužnosti sudija ili tužilaca,

- odgovoran za procjenu pravne valjanosti pritužbi, istraživanje navoda protiv sudija ili tužilaca o povredi dužnosti,

- nadležan za pokretanje disciplinskih postupaka i zastupanje predmeta disciplinskih prekršaja pred disciplinskim komisijama VSTS-a,

- pokreće istrage na sopstvenu inicijativu ili po pritužbi,

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 08.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772