Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH

09.07.2020.


 

Na 10. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici Nikola Lovrinović, Predrag Kožul, Borjana Krišto, Darijana Filipović, Mijo Matanović, Adil Osmanović, Safet Softić, Alma Čolo, Šemsudin Dedić, Halid Genjac, Nermin Mandra, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić i Denis Zvizdić.

 

Uz ovaj Prijedlog zakona usvojen je zaključak da Predstavnički dom PSBiH dostavlja Domu naroda PSBiH Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH i traži da se isti razmatra po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda PSBiH.

 

Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH preporučuje Skupštini Grada Mostara u novom sazivu da u proces izrade prijedloga novog Statuta uključi predstavnike svih konstitutivnih i ostalih naroda u BiH kako bi se kroz usvajanje novog Statuta osigurali mehanizmi donošenja odluka od interesa svih građana Mostara. Također, usvojen je zaključak u kojem stoji da Predstavnički dom PSBiH smatra neophodnim da skupštine Hercegovačko-neretvanskog, Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona do dana provođenja predstojećih lokalnih izbora u BiH usvoje izmjene Ustava u pravcu osiguranja konstitutivnosti svih naroda i na teritorijih tih kantona. Na kraju, usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH predlaže Domu naroda PSBiH da usvoji ove zaključke kako bi isti postali zaključci Parlamentarne skupštine BiH.

 

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je zahtjev Predsjedništva BiH da se Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu razmatra po hitnom postupku. Usvojen je zaključak u kojem stoji da, vodeći računa o potrebi usvajanja Budžeta i o primjedbama koje su iznesene na isti, kao i o tehničkim greškama u Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, Kolegij Predstavničkog doma PSBiH predlaže provođenje skraćene procedure, koja treba biti provedena na sljedeći način:

 

·         Kolegij Predstavničkog doma određuje Ustavnopravnu komisiju i Komisiju za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH kao nadležne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu. Nadležne komisije trebaju odmah sazvati sjednice komisija i nakon održanih sjednica dostaviti mišljenja Predstavničkom domu;

 

·         Predstavnički dom PSBiH odlučuje da će naredna sjednica Predstavničkog doma PSBiH biti održana u četvrtak, 09. jula 2020. godine, na kojoj bi se razmatrao Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u prvom čitanju, nakon čega će biti otvorena amandmanska faza. Odmah nakon okončanja amandmanske faze, Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu bit će razmatran u drugom čitanju.

 

Usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o vandrednim mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine uslijed pandemije COVID-19, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

 

Usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

 

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju, u drugom čitanju po skraćenom postupku, upućen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović.

 

Na usaglašavanje Kolegiju, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih tijela Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Prethodno je Dom prihvatio da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

 

Ustavnopravna komisija zadužena je da dostavi novo mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bоsne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić. Prethodno, Dom nije prihvatio negativno Mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona.

 

Odbijen je Prijedlog zakona o izboru sudaca Ustavnog suda Bоsne i Hercegovine koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, čiji su predlagači poslanici Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović. Prethodno, Dom je prihvatio negativno Mišljenje Ustavnopravne komisije o ovom Prijedlogu zakona.

 

Obustavljen je zakonovani postupak o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bоsne i Hercegovine, skraćeni postupak, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, jer Dom nije prihvatio negativan Izvještaj Ustavnopravne komisije.

 

Obustavljen je zakonodavni postupak o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanica Aida Baručija, jer Dom nije prihvatio negativno Mišljenje Ustavnopravne komisije.

 

Obustavljen je zakonodavni postupak i u vezi s Prijedlogom amandmana II. na Ustav Bоsne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, jer Dom nije prihvatio negativno Mišljenje Ustavnopravne komisije.

 

Obustavljen je zakonodavni postupak o Prijedlogu zakona o mjeriteljstvu Bоsne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić, jer Dom nije prihvatio negativno Mišljenje Ustavnopravne komisije.

 

Nije prihvaćen Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine, čiji je predlagači Vijeće ministara BiH.

 

Usvojen je prijedlog poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma koja glasi: "Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić". Ovaj Prijedlog zakona bit će razmatran na narednoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH.

 

Nije prihvaćen zahtjev poslanika Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH).

 

Usvojen je Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: "Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH". Usvojen je zaključak iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma o Izvještaju o provedenoj reviziji učinka o temi: "Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH", koji glasi: " Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od tri mjeseca izvijesti Predstavnički dom PSBiH o planiranim i poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o provedenoj reviziji učinka o temi: ‘Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH’, te da o poduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH".

 

Usvojen je Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu.

 

Usvojen je i Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2019. godinu.

 

Usvojen je Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu.

 

Usvojen je Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2019. godinu.

 

Usvojen je Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu.

 

Usvojeni su Godišnji izvještaji Centralne banke BiH za 2019. godinu.

 

Usvojen je Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini.

 

Usvojen je Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, čiji je podnosilac Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH.

 

Usvojen je i Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, čiji je podnosilac Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH.

 

Usvojen je zaključak poslanice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, koji glasi: "Ministarstvo pravde BiH treba nastaviti proceduru donošenja Zakona o slobodi pristupa informacijama, koji će biti usklađen u cjelosti s međunarodnim standardima, a uzimajući u obzir nalaze Specijalnog izvještaja o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama, koji su izradili ombudsmani BiH, stručnog izvještaja Unaprjeđenje prava pristupa nformacijama u BiH od 19. 2. 2018. i TAIEX-IPA. Rok za dostavu Zakona u parlamentarnu proceduru je 1. 12. 2020."

 

Usvojen je Univerzalni periodični pregled (UPR) – III. Ciklus, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

Usvojen je zaključak poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o osiguravanju sredstava za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine, koji glasi: " Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno dostavi Predstavničkom domu na razmatranje i usvajanje Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu".

 

Usvojen je Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu.

 

Usvojeni su izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu, i to sljedećih institucija:

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

 Usvojen je Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu.

 

Dom je usvojio izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu, i to sljedećih institucija:

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH;

 

·         Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

U vezi pomenutih izvještaja, usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH prihvaća 73 izvještaja finansije revizije institucija BiH za 2018. godinu, od kojih:

 

a) 67 izvještaja finansije revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim "pozitivnim mišljenjem" i "pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta" (po osnovu mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i po osnovu mišljenja revizora o usklađenosti) – Prilog 1. Zbirnog mišljenja

 

b) šest izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim "mišljenjem s rezervom" i "mišljenjem s rezervom sa skretanjem pažnje", (po osnovu mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i po osnovu mišljenja revizora o usklađenosti) – Prilog 2. Zbirnog mišljenja

 

Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH obavezuje rukovodstvo 55 institucija BiH, čije je finansijsko poslovanje u 2018. godini ocijenjeno revizorskim "pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje" (obuhvaćajući skretanja pažnje uz pozitivna mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i/ili uz pozitivna mišljenja revizora o usklađenosti), na poduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije zasebno, kako bi se izbjegle dalje posljedice pojava na koje je revizija skrenula pažnja pri isticanju predmeta u "pozitivnom mišljenju", a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije eventualno ne preraste u buduće kvalifikacije u narednom izvještaju revizije.

 

Usvojen je i zaključak kojim se usvajaju predloženi zaključci Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH za 6 institucija BiH, sadržane u pojedinačnim mišljenjima komisija za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2018. godinu bila predmet detaljne analize u komisiji. - Prilog 2. Zbirnog mišljenja.
Na kraju, zaključeno je da se od Jedinice za realizaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH), Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Instituta za akreditiranje BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, zatraži da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju daljem jačanju svog sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja.

 

Usvojeni su izvještaji o radu komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, i to:

 

·         Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova;

 

·         Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije;

 

·         Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet;

 

·         Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine;

 

·         Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije;

 

·         Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove.

 

Dom je usvojio i izvještaje o radu komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, i to sljedećih komisija:

 

·         Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet;

 

·         Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije;

 

·         Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove;

 

·         Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije;

 

·         Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine;

 

·         Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova.

 

Usvojeni su i izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, i to:

 

·         Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove

 

·         Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;

 

·         Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije;

 

·         Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava.

 

Usvojen je Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava za 2019. godinu.

 

Usvojen je Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2019. godinu.

 

Usvojen je Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH za 2018. godinu i Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH za 2019. godinu.

 

Usvojena je Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2019. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

 

Usvojena je poslanička inicijativa Damira Arnauta kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da, u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji izmjene i dopune Pravilnika o platama, dodacima i naknadama osoblja u DKPBiH na način da u njemu precizira da u zemlji prijema u kojoj BiH posjeduje zgradu rezidencije, bilo u svojem vlasništvu ili na drugi način (vremenski ograničeno ili trajno korištenje i slično), voditelj danog DKP-a nema pravo na najam stambenog i garažnog prostora.

 

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma, upućena je poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama.

 

Predstavnički dom usvojio je Odluku o imenovanju članova PSBiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta (POSP), dostavljen od Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH. Prema usvojenoj Odluci, u POSP su imenovani sljedeći poslanici i delegati PSBiH:

 

1.    Nebojša Radmanović, predsjedavajući;

 

2.    Nikola Lovrinović, prvi zamjenik predsjedavajućeg;

 

3.    Halid Genjac, drugi zamjenik predsjedavajućeg;

 

4.    Lazar Prodanović, član;

 

5.    Denis Zvizdić, član;

 

6.    Snježana Novaković-Bursać, članica;

 

7.    Lidija Bradara, članica;

 

8.    Branislav Borenović, član;

 

9.    Saša Magazinović, član;

 

10.  Amir Fazlić, član;

 

11.  Bariša Čolak, član;

 

12.  Denis Bećirović, član;

 

13.  Mladen Bosić, član.

 

Usvojen je Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. Iz Predstavničkog doma PSBiH imenovani su Edin Mušić, Mijo Matanović i Mira Pekić, a iz Doma naroda PSBiH imenovani su Munib Jusufović, Bariša Čolak i Sredoje Nović.

 

Usvojen je Prijedlog odluke Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH o razrješenju Kenana Vehabovića dužnosti sekretara Zajedničke službe PSBiH.

 

Usvojen je Prijedlog odluke Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH o imenovanju Mirze Imamovića sekretarom Zajedničke službe PSBiH.

 

Predstavnički dom PSBiH dao je saglasnost za ratificiranje:

 

·         Sporazuma o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Koridor 5c – izgradnja dionice autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio 1: Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica;

 

·         Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu, između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;

 

·         Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javnog prijevoza Sarajevo Dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

 

·         Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018-2020, za 2018. godinu, između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore;

 

·         Ugovora o zajmu (Projekat Živinice - regionalna deponija za čvrsti otpad) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

 

·         Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora za period 2014-2020. (CCI 2014TC1615CB004) u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II);

 

·         Ugovora o grantu (Projekat regionalni vodovod Plava voda) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz SIDA-EBRD II. programa za komunalno okruženje i klimu;

 

·         Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (agencija za izvršenje projekta), i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 10,000,000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama;

 

·         Sporazuma o finansiranjudržavnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija.

 

 


IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 07.07.2020.

Naslov: Redakcija