Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Zakon o izmjenama Izbornog zakona BiH

09.07.2020.


Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 9. sjednici usvojio je Zakon o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Prethodno, Dom je usvojio zahtjev Predstavničkog doma PSBiH da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Uz ovaj Zakon, Dom naroda PSBiH usvojio je zaključak kojim preporučuje Skupštini Grada Mostara u novom sazivu da u proces izrade prijedloga novog Statuta uključi predstavnike svih konstitutivnih i ostalih naroda u BiH kako bi se, kroz usvajanje novog Statuta, osigura mehanizmi donošenja i implementacije odluka od interesa svih građana Mostara.

Usvojen je i zaključak prema kome Dom naroda PSBiH smatra neophodnim da skupštine Hercegovačko – neretvanskog, Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona do dana provođenja predstojećih lokalnih izbora u BiH usvoje izmjene ustava u pravcu osiguravanja konstitutivnosti svih naroda i na teritoriji tih kantona.

Dom naroda usvojio je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da u što kraćem roku, u skladu sa rješenjima u Izbornom zakonu BiH za Grad Mostar, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Izbornog zakona BiH za Općinu Travnik kako bi se Lokalni izbori 2024. godine za Općinu Travnik proveli po novim izbornim pravilima. U usvojenom zaključku Doma navodi se da je pri izradi prijedloga potrebno konsultirati političke predstavnike u lokalnoj zajednici.

Dom naroda nije usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. S obzirom na to da Izvještaj Zajedničke komisije nije usvojio ni Predstavnički dom, Dom naroda je Prijedlog zakona dostavio Zajedničkoj komisiji na usaglašavanje radi izrade novog izvještaja, u skladu sa smjernicama domova.

Dom naroda nije usvojio delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića koja glasi: "Na osnovu člana 9. Poslovnika Doma naroda PSBiH, podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, pokrene konkretne aktivnosti s ciljem uvođenja niže stope PDV-a za proizvode esencijalne potrošnje građana, kao i na uvođenju poreza na luksuzne proizvode".

Nije usvojena delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: "Na osnovu člana 9. Poslovnika Doma naroda PSBiH, podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandman kojim se mijenja član VI stav (1) Ustava BiH tako da Ustavni sud BiH ima 12 članova, od kojih predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, nakon konsultacija s Predsjedništvom BiH, bira šest članova Ustavnog suda BiH".

Dom naroda nije usvojio ni delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića koja glasi:"Na osnovu člana 9. Poslovnika Doma naroda PSBiH, podnosim delegatsku inicijativu kojom Dom naroda PSBiH poziva entitetske vlade da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripreme i u parlamentarnu proceduru dostave amandmane na ustave bh. entiteta Republike Srpske i Federacije BiH kojima bi se osiguralo da: 1. svi narodi i građani na cijeloj državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine budu potpuno ravnopravni; 2. da Vijeće naroda u bh. entitetu Republika Srpska dobije jednake ustavne nadležnosti kakve ima i Dom naroda u Parlamentu bh. entiteta Federacija BiH; 3. da se ukinu i druga asimetrična rješenja u ustavima bh. entiteta".

Dom naroda usvojio je Odluku o dopuni odluke o imenovanju članova parlamentarnih delegacija ("Sl. glasnik BiH", br. 4/2020). Ovom odlukom u Delegaciju PSBiH u Parlamentarnoj skupštini zemalja frankofonskog govornog područja iz Doma naroda imenovani su delegati Marina Pendeš i Lazar Prodanović.

Na prijedlog Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH, usvojena je Odluka o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa. U ovu Komisiju iz Doma naroda imenovani su delegati Munib Jusufović, Bariša Čolak i Sredoje Nović. Prethodno, Predstavnički dom u ovu Komisiju imenovao je poslanike Edina Mušića, Miju Matanovića i Miru Pekić.

Dom naroda usvojio je Odluku kojom je sa pozicije sekretara Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH razriješen Kenan Vehabović. Dom je donio Odluku kojom je na poziciju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH imenovan Mirza Imamović.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje:

  • Sporazuma o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Koridor 5c – izgradnja dionice autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio 1: Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica);
  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu, između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;
  • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javnog prijevoza Sarajevo - Dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018 - 2020, za 2018. godinu, između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore;
  • Ugovora o zajmu (Projekat Živinice - regionalna deponija za čvrsti otpad) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
  • Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora za period 2014 - 2020. (CCI 2014TC1615CB004) u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II);
  • Ugovora o grantu (Projekat regionalni vodovod Plava voda) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz SIDA-EBRD II programa za komunalno okruženje i klimu;
  • Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (agencija za izvršenje projekta), i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 10,000,000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama.

IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 08.07.2020.

Naslov: Redakcija