Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KASNI REGISTAR ZAPOSLENIH KOJI PLATU PRIMAJU IZ BUDŽETA RS

09.07.2018.


Republika Srpska pripremila je dobar dio terena za formiranje dugoočekivanog registra zaposlenih koji platu primaju iz budžeta, ali je još neizvjesno kada će taj projekat zaživjeti jer još traju pregovori sa Svjetskom bankom o tehničkim detaljima.

Izrada registra zaposlenih jedna je od stavki iz Akcionog plana za realizaciju mjera Vlade RS za ovu godinu, ali i zadatak koji su međunarodne finansijske institucije zadale domaćim vlastima.

Srpska ima registar državnih službenika već deset godina, ali će uspostavljanjem ovog registra biti proširen obuhvat jer će u sistem ući svi zaposleni koji primaju platu iz budžeta Srpske. Time će biti stvoreni uslovi za preciznije i efikasnije praćenje broja zaposlenih i njihovih primanja.

Rok za izradu registra bio je, prema planovima Vlade RS, jun ove godine, ali bez obzira na njegovo probijanje nadležni uvjeravaju da uveliko slažu kockice za završetak posla kojeg opisuju kao veoma ozbiljan i složen.

- Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS stvorilo je zakonske pretpostavke za izradu registra zaposlenih. U toku su usaglašavanja pitanja u vezi sa tehničkim pripremama za pristupanje izradi softverskih rješenja sa Svjetskom bankom koja prati projekat izrade registra zaposlenih - ukazali su u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave koje je jedan od nosilaca posla.

U Srpskoj, prema posljednjim podacima Agencije za državnu službu, ima oko 20.000 ljudi koji platu primaju iz budžeta počevši od javne uprave do zdravstva, obrazovanja i drugih oblasti.

Direktor Agencije za državnu upravu RS Aleksandar Radeta potvrdio je da su sa predstavnicima Svjetske banke nedavno prečešljali šta je do sada urađeno u vezi sa uspostavljanjem registra zaposlenih i kako će se kretati dalje. Problem bi, kaže Radeta, mogao da bude to što bi Srpska mogla biti prinuđena da čeka na FBiH u kojoj još nisu ni počeli sa izradom registra jer je jedan od stavova da to treba biti sveobuhvatan posao.

- Još smo u pregovorima o detaljima sa Svjetskom bankom koja će obezbijediti i određena sredstva za kupovinu prateće opreme. Njihovi predstavnici ne traže toliko opsežne podatke o zaposlenima nego da budu uneseni osnovni podaci i da se vidi gdje ide novac iz budžeta - rekao je Radeta.

Iz Svjetske banke nismo dobili odgovore na pitanja dokle se došlo sa usaglašavanjem pitanja u vezi sa tehničkim pripremama za izradu softverskih rješenja za uspostavljanje registra zaposlenih i koji modaliteti su trenutno u razmatranju.

Registar zaposlenih budžetskih korisnika dio je najnovijeg dokumenta okvirnog budžeta Srpske od 2019. do 2021. godine. U tom vladinom dokumentu je navedeno da je 2017. godine usvojen Zakon o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpskr ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017), a da će u narednom periodu biti uspostavljen registar koji će sadržavati podatke o svim zaposlenima u organima i organizacijama koje su korisnici novca iz budžeta. Na taj način će se bolje kontrolisati kretanje broja zaposlenih i iznos potreban za plate.

Narodna skupština je u julu 2017. godine donijela odluku o usvajanju Strategije razvoja lokalne samouprave u RS od 2017. do 2021. godine, kojom su definisani strateški pravci razvoja lokalne samouprave i koja predstavlja osnovu za nastavak reforme sistema lokalne samouprave. Usvojeno je i više podzakonskih akata kojima će se obezbijediti primjena novih zakona o lokalnoj samoupravi te službenicima i namještenicima.

U završnoj fazi je uspostavljanje i ažuriranje registra zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave i jedinstvene baze podataka koju će voditi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave - navedeno je u dokumentu koji je objavila Vlada RS.

Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016) uveden je kriterijum za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u gradskoj i opštinskoj upravi. Kriterijum je broj stanovnika na datom području.

- Ministarstvo će tokom 2018. godine pratiti sprovođenje ove zakonske obaveze od strane jedinica lokalne samouprave i preduzimaće aktivnosti radi usklađivanja broja zaposlenih - naveli su u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 07.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772