Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona

09.06.2023.


Na 7. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Nenad Grković, Denis Zvizdić, Šemsudin Mehmedović, Jasmin Emrić, Sabina Ćudić, Jasmin Imamović, Predrag Kojović, Ermina Salkičević-Dizdarević, Rejhana Dervišević, Albin Muslić, Mia Karamehić-Abazović, Nihad Omerović, Elvisa Hodžić i Aida Baručija.

Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku. Dom je usvojio i zaključak kojim ovaj Prijedlog zakona dostavlja Domu naroda PSBiH i traži da se isti razmatra po hitnom zakonodavnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda PSBiH. Usvojeni su i zaključci kojima Dom obavezuje Upravu za indirektno oporezivanje da sačini interne procedure koje onemogućavaju bilo kakav vid zloupotrebe donirane hrane, kao i da Uprava za indirektno oporezivanje kroz godišnji izvještaj o radu, koji dostavlja Predstavničkom domu PSBiH, obavezno uvrsti podatke o količinama donirane hrane i efikasnosti novog zakona.

Dom je, u drugom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago. Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom od Doma naroda PSBiH traži da ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Usvojen je, po skraćenom postupku i u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju Dom je usvojio i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, zakon broj 01-02-1-1904/21 od 09. 06. 2022. godine.

Usvojen je i Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, zakon broj 01-02-1-687/22 od 29. 07. 2022. godine.

Predstavnički dom nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o moru, čiji su predlagači poslanici Amor Mašović, Denijal Tulumović, Edin Ramić, Midhat Čaušević, Nermin Mandra, Safet Kešo, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović i Šerif Špago. U skladu s Poslovnikom, Komisija je zadužena da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Nije prihvaćeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović. Komisija je, u skladu s Poslovnikom, zadužena da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Predstavnički dom nije prihvatio negativna mišljenja Ustavnopravne komisije i Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Obje komisije, u skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, zadužene su da izrade novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Predstavnički dom nije usvojio, po skraćenom postupku i u prvom čitanju, Prijedlog zakona o graničnoj kontroli (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom nije usvojio ni Prijedlog zaključka poslanika Šemsudina Dedića i Safeta Keše povodom rasprave o Prijedlogu zakona o graničnoj kontroli (P.Z.E.I.), koji glasi: “Obavezuje se Vijeće ministara BiH da uputi inicijativu prema Vladi Republike Hrvatske za donošenje novog Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između BiH i Republike Hrvatske, kako bi se GP Izačić (BiH) – GP Ličko Petrovo Selo (RH) i GP Donji Svilaj (BiH) – Svilaj (RH) kategorizirali u granične prijelaze sa svim inspekcijskim kontrolama, takozvane BIP-ove, te osigurao status međunarodnih cestovnih prijelaza za promet putnika i roba, uključujući i robe koje podliježu fitosanitarnoj kontroli za granične prijelaze kod kojih postoji opravdanost otvaranja istih”.

Predstavnički dom usvojio je zaključke poslanika Aide Baručije, Sabine Ćudić, Saše Magazinovića, Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića, povodom rasprave o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Usvojeni zaključci glase:

 1. “Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana izradi i usvoji Akcioni plan realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka “Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost” sa utvrđenim rokovima izvršenja i nosiocima aktivnosti, te da o tome izvijesti Predstavnički dom.
 2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da preduzme dodatne mjere kako bi se ažurirao period provođenja, unaprijedio i osigurao veći stepen implementacije Politike upravljanja informatičkom sigurnošću u institucijama BiH i o tome izvijesti Predstavnički dom.
 3. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana izvijesti Predstavnički dom o preduzetim mjerama za prevazilaženje prepreka kod uspostavljanja Tima za odgovor na računarske incidente (CERT) i da u roku od 60 dana izvijesti Predstavnički dom o preduzetim aktivnostima i mjerama kako bi se izradio strateški okvir kibernetske sigurnosti.
 4. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 90 dana u parlamentarnu proceduru upute Prijedlog zakona o informatičkoj sigurnosti BiH i Prijedlog zakona o kritičnoj infrastrukturi.”

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog zaključka poslanika Safeta Keše povodom rasprave o izvještajima Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu, koji glasi: “Zadužuju se institucije sistema za provođenje zakona da pokrenu pitanje odgovornosti svih ustanova, odnosno odgovornih rukovodnih lica, koje dozvoljavaju bilo koji oblik finansijske nediscipline koji omogućava netransparentno i nezakonito trošenje budžetskog novca.”

Nije usvojen ni Prijedlog zaključaka poslanika Šemsudina Mehmedovića povodom rasprave o nacionalnoj strukturi rukovodstva, državnih/policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i poštovanju zakonskih odredaba o odgovarajućoj nacionalnoj zastupljenosti, koji glase:

 1. “Predstavnički dom PSBiH obavezuje sve institucije Bosne i Hercegovine da, u skladu s članom 7. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 37/03, 102/09 i 72/17), osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih/policijskih službenika i zaposlenika u skladu s nacionalnom strukturom stanovništva, a prema posljednjem Popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine.
 2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da dva puta godišnje Predstavničkom domu pripremi i dostavi informaciju s podacima o nacionalnoj zastupljenosti svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je dostaviti posebne podatke za rukovodstva institucija i rukovodeće/policijske državne službenike. Prvu informaciju dostaviti za period januar – juni 2023. godine.
 3. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine da svaka tri mjeseca pripremi i dostavi Predstavničkom domu informaciju s podacima o nacionalnoj zastupljenosti svih državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je dostaviti posebne podatke za svaku instituciju na način da se istakne broj novozaposlenih u izvještajnom periodu po radnim mjestima, kao i podatke o ukupnom broju zaposlenih u instituciji po radnim mjestima. Prvu informaciju dostaviti za period januar – juni 2023. godine.
 4. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da Upravni inspektorat dva puta godišnje pripremi i dostavi informaciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima u institucijama Bosne i Hercegovine o provođenju člana 7. Zakona o upravi. Prvu informaciju dostaviti za period januar – juni 2023. godine.
 5. Predstavnički dom PSBiH preporučuje Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da u godišnjim izvještajima o finansijskoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine navede i podatke o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih.”

Predstavnički dom usvojio je sljedeće izvještaje institucija BiH:

 • Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH;
 • Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH;
 • Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;
 • Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2022. godinu;
 • Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su:

 • Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2020. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH;
 • Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2022. godinu.

Predstavnički dom nije usvojio Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2022. godinu.

Prihvaćena je Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2022. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

K znanju su primljene informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za 2021. i 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su:

 • Finansijski plan BHRT-a za 2023. godinu,
 • Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2022. godinu,
 • Programski planovi BHRT-a za 2023. godinu.

Predstavnički dom imenovao je Azru Alajbegović, Nemanju Kovačevića, Zlatka Brkića, Adisa Drndu i Zorana Petrovića za članove Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Nedžad Hajtić i Neda Močević imenovani su za zamjenike generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH.

Predstavnički dom usvojio je poslaničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se “zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u saradnji sa Upravnim odborom Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine razmotri donošenje izmjene Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina ("Službeni glasnik BiH”, broj 24/18) kojom bi se u članu 60. stav (4) povećao iznos u okviru kojeg lica sa invaliditetom mogu uvesti putnički automobil uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina.” Uz ovu inicijativu Dom je usvojio zaključak kojim zadužuje Upravu za indirektno oporezivanje BiH da utvrdi koji je tačan broj putničkih automobila koji su oslobođeni od plaćanja uvoznih dadžbina u 2021., 2022., i tekućoj godini, te da dostavi informaciju o eventualnim zloupotrebama ovog prava u navedenom periodu. 

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Sabine Ćudić, kojom se nalaže Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da u zakonodavnu proceduru uputi Zakon o ostvarivanju saradnje BiH sa iseljeništvom;
 • poslanička inicijativa Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša, koja glasi: “Traži se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 6 (šest) mjeseci, izradi i u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog posebnog zakona kojim bi se zakonski utvrdilo, na stalnoj osnovi, proglašavanje dana žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini povodom zločina na tuzlanskoj Kapiji počinjenog 25. maja 1995. godine, a na navedeni dan svake naredne godine, te povodom izvršenja drugih masovnih ratnih zločina, uključujući i genocid u Srebrenici, ne dovodeći u pitanje mogućnost primjerenog donošenja ad hoc odluka o proglašenju dana žalosti i u drugim mogućim i trenutno nepredvidivim slučajevima, te da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u saradnji sa drugim nadležnim državnim institucijama donese sve potrebne akte i preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti prema organima Republike Srbije za izručenje počinilaca ovog i drugih zločina institucijama Bosne i Hercegovine - među kojima je i zločinac Novak Đukić kao i da, u okviru svojih nadležnosti, zahtijeva izručenje Bosni i Hercegovini i hitno krivično procesuiranje i drugih organizatora i izvršioca ovog i drugih zločina izvršenih na teritoriji Bosne i Hercegovine, a u cilju razvijanja kulture sjećanja i dobrosusjedskih odnosa, te dostojanstvenog odavanja dužnog poštovanja nevinim žrtvama i dostojanstvenog izražavanja saučešća porodicama nevinih žrtava.”

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Protokola o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja,
 • Sporazuma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj
 • Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa u prilog paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH,
 • Dodatka Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji drumskih mostova na državnoj granici.

IZVOR: Izvor: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 07.06.2023.

Naslov: Redakcija