Zastava Srbije

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM COVID-19: Moratorij na kredite u FBiH produžen za još dva mjeseca

09.06.2020.


Agencija za bankarstvo FBiH donijela je odluku kojom je moratorij na kredite produžen za još dva mjeseca.

Ovu informaciju je potvrdio direktor Agencije za bankarstvo Jasmin Mahmuzić.

On je ukazao da je moratorij produžen u skladu s najavama u vezi sa proglašenjem stanja nesreće koje je nedavno ukinuto, te da će Agencija nastaviti pratiti situaciju na terenu i vidjeti šta je optimalno za privredu.

U slučaju da se stanje u privredi ne popravi postoji otvorena opcija da se odgoda plaćanja rata kredita odnosno moratorij produži ponovo.

Produženjem prava na moratorij za otplate kredita daje se mogućnost bankama i klijentima da dogovore odgovarajući modalitet izmirenja kreditnih obaveza na obostrano zadovoljstvo.

Moratorij na kreditne obaveze mjera je koja je izazvala najveće zanimanje građana u BiH, a na nju su mogli računati svi oni koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, a imali su obaveze prema bankama, mikrokreditnim organizacijama i leasing društvima.

Kako su ukazali u Agenciji za bankarstvo FBiH do 10. maja ukupan broj podnesenih zahtjeva za aktivaciju moratorija u bankama iznosio je 35.225, od čega su se 32.154 zahtjeva odnosila na fizičke osobe, a 3.071 zahtjev na pravne osobe.

Od ukupnog broja zahtjeva odobren je 32.101 zahtjev, od čega se na fizičke osobe odnosi 30.340, a na pravne osobe 1.761 zahtjev.


IZVOR: Vebsajt Klix, 6.06.2020.

Naslov: Redakcija