Zastava Srbije

NEOPHODNA BOLJA KOORDINACIJA IZMEĐU BEZBJEDNOSNIH AGENCIJA U BORBI PROTIV TERORIZMA


Ministar unutrašnjih poslova RS, Dragan Lukač, rekao je da između bezbjednosnih agencija mora postojati bolja koordinacija u borbi protiv terorizma, ali da sistem koordinacije mora dobiti zeleno svjetlo od MUP-a RS.

Komentarišući najavu ministra bezbjednosti BiH, Dragana Mektića, da će u Savjetu ministara biti donesena odluka koja će definitivno riješiti problem loše koordinacije i nadležnosti i preklapanja rada policijskih agencija, Lukač je rekao da nije upoznat sa tim.

- Mi zaista ne znamo kakav je model koji pominje Mektić i bio bi red da smo sa tim upoznati. Mora postojati bolja koordinacija između bezbjednosnih agencija, ali MUP RS i Srpska moraju dati saglasnost na tu odluku o kojoj govori Mektić - rekao je Lukač.

Dodao je da je, što se tiče RS, reforma policije davno završena i da se može razgovarati samo o saradnji.

- Što se tiče koordinacije rada, postoji Udarna grupa za borbu protiv terorizma i održano je nekoliko sastanaka na kojima su učestvovali predstavnici MUP-a RS. Kada je riječ o Operativnoj grupi za borbu protiv terorizma, ona se nikada nije sastala iako smo mi tražili da bude formirana odmah nakon terorističkog napada u Zvorniku. Na posljednjem sastanku Udarne grupe bilo je riječi o Operativnoj grupi i mi smo tada tvrdili, a i sada tvrdimo da nema prave koordinacije između bezbjednosnih agencija u BiH. Nisu učinjeni napori da koordinacija bude poboljšana, odnosno da Operativna grupa za borbu protiv terorizma bude uspostavljena na pravi način - kaže Lukač.

Mektić je nakon sastanka sa direktorom Kancelarije Stejt departmenta za mirovne operacije, sankcije i borbu protiv terorizma, Rafijem Gregorijanom, rekao da su našli model i uspostavili sistem zajedničke koordinacije u dijelu bezbjednosnog sektora u vezi sa terorizmom. Mektić je pojasnio da u BiH ima 18 bezbjednosnih agencija i da je neophodno uspostaviti način njihove saradnje, koordinacije, razmjene podataka i osnivanja zajedničkih istražnih timova da bi se uspješno borile protiv terorizma.

- Predložena je odluka kojom će biti formirano tijelo koje će koordinisati borbu protiv terorizma, a u kojem će se nalaziti ministar bezbjednosti i glavni tužilac BiH i entitetski ministri i direktori policija. Oni će utvrđivati državnu politiku borbe protiv terorizma - istakao je Mektić navodeći da nema govora o bilo kakvoj reformi policije.

Predsjednik Odbora Narodne skupštine RS za bezbjednost, Milanko Mihajlica, rekao je da treba naći način za unapređenje koordinacije bezbjednosnih agencija u BiH, ali da to ne može da dovodi u pitanje nadležnosti RS.

Članovi koordinacionog tijela prema prijedlogu Dragana Mektića:

- ministar bezbjednosti BiH

- glavni tužilac BiH

- entitetski ministri policije

- entitetski direktori policije


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Željka Domazet, 08.06.2016.