Zastava Srbije

DONJET NOVI PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO


Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Elvir Kazazović, donio je 7. juna 2016. godine novi Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Ovim Pravilnikom se reguliše način vrednovanja i ocjenjivanja učenika osnovnih i srednjih škola, načini provjeravanja njihovog znanja, vještina, sposobnosti i primjene stečenih znanja, kao i okvirni kalendar pisanih provjera znanja.

Novo u donošenju ovog Pravilnika jeste što je rađen iz perspektive učenika, a nastavnicima olakšava donošenje kriterija ocjenjivanja. Njegovom primjenom će zasigurno biti umanjen faktor subjektivnosti nastavnika prilikom ocjenjivanja.

Pored tehnike pismenog i usmenog ocjenjivanja ovaj Pravilnik nastavnike obavezuje i na upotrebu drugačijih tehnika ocjenjivanja od navedene dvije i time daje širi spektar mogućnosti realne i objektivne procjene znanja.

U svojim dijelovima Pravilnik se bavi i vrednovanjem učenika s teškoćama u razvoju kao i onih koji tokom svog školovanja postižu izuzetan uspjeh.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 08.06.2016.