Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH


Vlada Federacije BiH (FBiH) dostaviće entitetskom Parlamentu informaciju o Pismu namjere za proširenje aranžmana sa MMF-om, nakon što ga potpišu članovi Fiskalnog Vijeća BiH i bude dostavljeno Fondu, odlučeno je na sjednici Vlade FBiH u Sarajevu.

Vlada je dala saglasnost za izradu procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u BiH i za učestvovanje predstavnika organa i institucija FBiH u radnim grupama za izradu ovog dokumenta, koje će formirati Vijeće ministara BiH.

Na sjednici je utvrđen i u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH.

Jedna od novih odredaba predviđa da Vlada FBiH imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju da budu stručnjaci iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije i koji će, zajedno s konsultantom, učestvovati u pregovorima s naftnim kompanijama.

Usvojena je informacija o realizaciji Ugovora o reguliranju uvezivanja staža zaposlenih u preduzeću "Krivaja" iz Zavidovića, a preduzeće je obavezno da sačini spisak zaposlenih koji su ostvarili uvjete za odlazak u penziju, sa svim relevantnim podacima i iznosima.

Vlada FBiH je zatražila specijalnu reviziju projekta gasifikacije Srednjobosanskog kantona, odnosno izgradnje gasovoda Zenica -Travnik.


Izvor: Vebsajt BHRT, B.E., 08.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772