Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU RS: Jasnije se definiše sistem dualnog obrazovanja i praktične nastave kod poslodavca, te je uvedena ferijalna praksa s ciljem proširivanja znanja, vještina i iskustava stečenih na praktičnoj nastavi

09.05.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju čiji je osnovni razlog za donošenje sadržan u potrebi realizacije strateških ciljeva koji su postavljeni Strategijom razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske za period od 2022. godine do 2030. godine.

Novim zakonskim rješenjima ili izmjenama postojećih koji su definisani ovim zakonom realizuju se strateški ciljevi usmjereni ka unapređenju kvaliteta sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja, a čijom realizacijom se stvaraju uslovi za bolji i uspješniji razvoj svakog pojedinca i društva u cjelini.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, između ostalih novina, propisana su područja rada nastavnika, pedagoga, psihologa, koordinatora praktične nastave, socijalnog radnika, bibliotekara i defektologa, odnosno specijalnog edukatora – rehabilitatora, kao i donošenje Programa obuka i usavršavanja za period od četiri godine na osnovu utvrđenih područja rada. Propisano je i da škola podstiče i prati karijerni razvoj učenika, s ciljem prohodnosti kroz obrazovne nivoe, čime se omogućava primjena koncepta cjeloživotnog učenja i lakša pokretljivost radne snage. Predložena su nova rješenja kojima se jasnije definiše sistem dualnog obrazovanja i praktične nastave kod poslodavca, te je uvedena ferijalna praksa s ciljem proširivanja znanja, vještina i iskustava stečenih na praktičnoj nastavi. Propisano je i formiranje resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje, s ciljem podrške srednjim školama kojima je potrebna pomoć u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Ovim zakonom propisano je i da Srednja škola unutrašnjih poslova može biti osnovana u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova kao stručna tehnička škola.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.05.2023.

Naslov: Redakcija