Zastava Srbije

VLADA FBIH: Izmjenjena Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena

09.04.2021.


Vlada Federacije BiH se, na sjednici u Mostaru, upoznala sa informacijom o realizovanim aktivnostima, planiranim mjerama i određenim makroekonomskim indikatorima.

Kada su u pitanju prihodi od direktnih poreza, oni su u prva tri mjeseca 2021. godine bili za oko 43 miliona KM, odnosno 3,4 posto veći nego za prva tri mjeseca prošle godine. Ovaj podatak je posebno važan kada se ima na umu da su prva tri mjeseca prošle godine bila rekordna za prihode od direktnih poreza. Što se tiče prihoda od indirektnih poreza, u odnosu na prethodni period, zabilježen je blagi oporavak.  

Nadalje, početkom maja prošle godine, Federacija BiH je imala najmanji broj zaposlenih od izbijanja pandemije, odnosno 507.617. U odnosu na taj period, pa do 31.3.2021. godine, oko 12.000 ljudi se vratilo na posao i broj zaposlenih je na taj dan iznosio 519.401. Samo je u martu broj zaposlenih povećan za 1.422.  

Ovo, između ostalog, znači i da su mjere iz Programa ekonomske stabilizacije i oporavka, koje uključuju Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede, u kombinaciji s relaksiranjem mjera ograničenja privrednih djelatnosti, donijele očekivane rezultate. Kako bi nastavila podržavati privredu i zaposlenost, Vlada FBiH će u narednom periodu donijeti niz drugih mjera.  

Prije svega, uskoro će biti usvojene izmjene i dopune kreditno-garantnih programa na osnovu kojih funkcioniše Garantni fond, kako bi dodatno bilo olakšano kreditiranje privrednika od strane komercijalnih banaka. Pored toga, Vlada planira izdvojiti i sredstva za sufinansiranje troškova kamate u iznosu od 15 miliona KM za sve korisnike Garantnog fonda. S ciljem dodatnog poticanja zapošljavanja, preko Zavoda za zapošljavanje će kroz programe plasirati dodatnih 50 miliona KM.

Na jednoj od narednih sjednica Vlade bit će donesena i odluka o dodatnoj finansijskoj pomoći zdravstvenim institucijama u iznosu od 60 miliona KM.

Konačno, u pripremi je novi paket pomoći privredi, u vidu nove uredbe, kao i transfer od 230 miliona KM nižim nivoima vlasti, a očekuje se da će dio tih sredstava biti iskorišten kako bi se i s tih nivoa pružila podrška određenim sektorima privrede.

Federalna vlada nastavlja koordinirati aktivnosti s nižim nivoima vlasti, kako bi optimizirala efekte podrške.

Federalna vlada je izmijenila Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizode.

Kako je precizirano izmjenama, pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marže tako da one ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine.

Obaveza se odnosi na pšenično brašno i sve vrste hljeba od pšeničnog brašna, mlijeko i tekući jogurt 2,8 posto mliječne masti, svježa jaja, šećer kristal bijeli, so za ljudsku ishranu, rižu, tjesteninu, margarin i biljna mast, sve vrste svježeg mesa i ribe, mesne i riblje konzerve, jestivo suncokretovo ulje, formule za dojenčad i formule nakon dojenja, pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle, deterdžent za veš u prahu, deterdžent za suđe tečni i sapun.

Razlog za izmjenu Odluke je optimizacija propisane mjere neposredne kontrole cijena radi postizanja neophodnog balansa između zaštite životnog standarda građana - kupaca i ekonomski održivog poslovanja proizvođača i trgovaca. Pri tome je naglasak na ekonomski održivom poslovanju malih trgovaca koji su konkurencijski inferiorniji u odnosu na velike.

Kako je obrazloženo, 31.12.2020. godine je određen kao datum koji je prethodio trećem valu pandemije i pogoršanju epidemiološke situacije u FBiH, od kada je i zabilježen i značajniji rast cijena.

Ranije propisana lista osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda reducirana je na ukupno 17 stavki, s tim da i dalje dovoljno široko obuhvaća pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode koji su najbitniji za zaštitu životnog standarda i ekonomskih interesa građana u FBiH.

Izmjenom Odluke se onemogućava ekonomski i društveno neodgovorno, odnosno spekulativno postupanje trgovaca u 2021. godini. Trgovci pad prometa neće moći kompenzirati podizanjem procentualnog iznosa visine marži u odnosu na 31.12.2020. godine. To znači, u slučaju da su trgovci primjenjivali navedenu praksu, sada će biti obavezni smanjiti cijene proizvoda s liste za nedozvoljeni uvećani procentualni iznos marži u odnosu na 31.12.2020. godine.

U obrazloženju je naglašeno da sektor trgovine upošljava više od 95.000 radnika i kad tome dodamo i domaću proizvodnju povezanu s proizvodima s liste, kao i članove njihovih obitelji, to u konačnici broji više od pola miliona građana, čiju egzistenciju i životni standard također treba zaštititi.

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 5.4.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naređeno je vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito izvještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od sedam dana, računajući od 8.4.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka njihove primjene.

Ovaj stožer je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Krizni stožer Federalnog ministrastva zdravstva će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-ova kantona.

Sukladno zaključku od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U prezentiranoj informaciji je, uz ostalo, navedeno da na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 324 slučaja na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, najviša sedmodnevna incidenca je zabilježena u Hercegovačko-neretvanskom (851), Zapadnohercegovačkom (756) i Kantonu Sarajevo (490).

Federalna vlada je usvojila i informaciju Ad hoc tima o provođenje postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 1.4. do 7.4.2021. godine.

Vlada je konstatirala da je poduzela sve aktivnosti koje je tražio Ad hoc tim, te da je i Pregovarački tim za nabavku vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) za potrebe građana Federacije BiH, formiran 25.3.2021. godine, poduzeo aktivnosti koje su mu bile u nadležnosti.

Sve dalje aktivnosti u vezi s nabavkom vakcina, u skladu sa svojim nadležnostima, obavezan je poduzimati Zavod za javno zdravstvo FBiH.

 Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s problematikom snabdijevanja Federacije BiH prirodnim gasom.  

Vlada je zadužila uprave i nadzorne odbore Energoinvesta d.d. Sarajevo i BH Gasa d.o.o. Sarajevo da striktno poštuju odredbe Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, posebno čl. 4, 10, 11, 12. i 59.

Zaduženi su i da zajedno proanaliziraju sadašnje stanje i sačine sporazum odnosno dogovor kako će se operativno raditi u narednom periodu poštujući sve elemente sadržane u Uredbi, tj. društvo Energoinvest d.d. Sarajevo kao snabdjevača plina i potpisnika Ugovora o uvozu prirodnog gasa s Gazprom Export LLC, a BH Gasa kao Operatora transportnog sistema gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok za realizaciju ove tačke je tri dana.

Nadzorni odbor BH Gasa je zadužen da hitno poduzme aktivnosti i zajedno sa Upravom BH Gasa izvrše povrat avansno uplaćenih sredstava mađarskom i srbijanskom transporteru u iznosu od oko 1.600.000 dolara.

 Vlada FBiH je usvojila tekst odgovora povodom obraćanja Energoinvesta d.d. Sarajevo aktom od 31.3.2021. godine.

Uredbom o organizaciji i regulaciji gasne privrede za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, kaže se u odgovoru Vlade, propisana su prava i dužnosti učesnika u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti operatora sistema, pristup treće strane sistemu za prirodni gas i otvaranje tržišta prirodnog gasa.

Uredbom su, obzirom da se radi o djelatnosti koja je od javnog interesa za FBiH, razgraničene djelatnosti učesnika u sektoru gasa, tako da je članom 10. određeno privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo za operatora transportnog sistema gasa u FBiH čija je nadležnost da garantuje pouzdanu i kvalitetnu dopremu gasa od ulaza u gasni transportni sistem na području FBiH do primopredajnih mjerno-regulacionih stanica operatora distrubutivnih sistema i krajnjih kupaca.

Nadalje, članom 59. je propisano da su u prelaznom periodu do ispunjenja uslova iz člana 30. za obavljanje poslova vezanih za snabdijevanje gasom potrošača u FBiH određeni Energoinvest i BH Gas, nesporno je da su ova privredna društva spomenuta u kontekstu obavljanja svih poslova vezanih za snabdijevanje gasom potrošača u FBiH, s tim da je snabdjevač gasa Energoinvest kao zatečeni snabdjevač koji je i potpisnik Ugovora s Gaspromom iz 1998. godine, dok je BH Gas operator transportnog sistema gasa u FBiH.

U prilog ovome je i član 4. Uredbe, kojom su kod regulisanja značenja pojedinih pojmova kod snabdijevanje gasom propisano da je to nabavka, prodaja i preprodaja prirodnog gasa, uključujući i LNG, dok je transport gasa prenos gasa kroz visokotlačni transportni sistem od ulaza u transportni sistem do primopredajnih mjernoregulacionih stanica s ciljem isporuke gasa kupcima, isključujući snabdijevanje gasom, a uključujući prijenos gasa od ulaza u transportni sistem do sistema skladišta gasa te tranzit gasa, čime se transporteru gasa isključuje moguće snabdijevanje gasom, precizirano je u odgovoru Vlade FBiH.

Federalna vlada je usvojila dva programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u ukupnom iznosu od 200.000 KM.

Prvom odlukom odobreno je 150.000 KM za obilježavanje značajnih datuma, od čega je 110.000 KM raspoređeno za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata.

Drugi program odnosi se na sredstva Transfera za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja, za šta je u 2021. godini utvrđen iznos od 50.000 KM.

Današnjom Odlukom Vlada FBiH je Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu na ekonomskom kodu namijenjenom za ostala domaća pozajmljivanja, u iznosu od 15.000.000 KM. Sredstva su Banci odobrena s rokom dospijeća 20 godina i kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje, a bit će korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Kako je, pored ostalog, navedeno u obrazloženju, u 2020. godini je odobreno 286 kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od 28.838.299 KM. Prosječan iznos kredita po zahtjevima je 96.699,89 KM. Prosječna starosna dob dosadašnjih korisnika kredita je 32 godine, a oni su iz više od 50 mjesta u FBiH.

Krediti u značajnoj mjeri doprinose rješavanju egzistencijalnih pitanja, što utiče na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, ali i jačanju kreditnog potencijala Banke i mogućnosti ponude dugoročnih kredita stanovništvu.

Za potpisivanje Ugovora sa Union bankom ovlaštena je federalna ministrica finansija.

Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo" utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

Svrha Programa, vrijednog 6.000.000 KM, jeste provođenje Zakona o finansijskoj konsolidaciji po kojem Federacija BiH, u svojstvu vlasnika državnog kapitala u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, vrši finansijsku konsolidaciju ovog privrednog društva. Iznos će biti raspoređen za plaćanje obaveza prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Korisniku transfera će sredstva biti doznačavana po ispostavljenim fakturama za iznose koji su uplaćeni prema Federalnom zavodu za PIO.

JP Željeznice FBiH će za visinu utvrđenih sredstava povećati učešće državnog kapitała.

Vlada FBiH je iz ovogodišnjeg Proračuna FBiH odobrila izdvajanje 318.903 KM za sufinanciranje Projekta "Razvoj ruralne konkurentnosti" za 2021. godinu.

Ova sredstva predstavljaju sudjelovanje Federalne vlade u projektima koje financira međunarodna zajednica.

Projekat "Razvoj ruralne konkurentnosti" se financira u ukupnom iznosu od 14,5 milijuna KM. Riječ je o kreditnim sredstvima FAD-a od 12,47 milijuna KM, grant sredstvima FAD-a od 0,528 milijuna KM, te proračuna FBiH za sufinanciranje od 1,58 milijuna KM.

Federalna vlada je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2020. godinu i uputit će ga Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja.

Izmjenama i dopunama prošlogodišnjeg Proračuna FBiH su, po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, planirana sredstva od 5.508.9 milijuna KM, od čega su planirani prihodi 3.784.9 milijuna KM, dok je za račun financiranja planirano 1.375 milijuna KM. U odnosu na prethodnu godinu, proračun Federacije BiH je udvostručen, prije svega zbog integracije Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te zbog trostruko većeg planiranog zaduženja u 2020. godini

Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.488,8 milijuna KM, neporezni su iznosili 411,8 milijuna KM, primljeni tekući transferi 4,5 milijuna KM, dok su prihodi po osnovi financiranja ostvareni u iznosu od 832,2 milijuna KM.

Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju FBiH kao najznačajnija stavka u proračunu (ukoliko isključimo doprinose za PIO/MIO), zabilježili su manje ostvarenje za 16 posto u odnosu na prethodnu godinu. Pad prihoda od neizravnih poreza posljedica je stanja izazvanog virusom COVID-19.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.488,8 milijuna KM, što je 106 posto u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu. U odnosu na prethodnu godinu porezni prihodi bilježe porast od 108 posto, što je posljedica integracije Federalnog zavoda MIO u proračun, te činjenice da je po osnovi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u 2020. godini na Jedinstveni račun Riznice uplaćeno 2.022,5 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2020. godinu iznose 4.730,2 milijuna KM, što je 86 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu.

Kao i na prihodovnoj strani, i ovdje je gotovo dvostruko uvećanje Proračuna nastalo integriranjem Federalnog zavoda za MIO, tako da usporedba ukupnih rashoda i izdataka sa izvršenjem u prethodnoj godini nije realna.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi, koji čine 74 posto ukupnog izvršenja Proračuna, iznose 3.492,5 milijuna KM, što je 90 posto planiranog Izmjenama i dopunama za 2020. godinu. Najveća izdvajanja odnose se na redovne mjesečne transfere: isplata mirovina 2.258,2 milijuna KM, za invalidnine 266,5 milijuna KM, za neratne invalidnine 137,8 milijuna KM, provedba Zakona o pravima demobiliziranih branitelja 36,2 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 14,9 milijuna KM i transfer civilnim žrtvama rata 24,1 milijuna KM.

Kad je riječ o provedbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih virusom, putem transfera za subvencioniranje doprinosa, iz Proračuna su isplaćena sredstva od 90,9 milijuna KM.

Transfer za zdravstvo iznosio je 72,5 milijuna KM, dok je za nabavku cjepiva putem instrumenta COVAX izdvojeno 13,6 milijuna KM.

Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima su od ukupno planiranih 89,5 milijuna KM, realizovane u iznosu od 164,5 milijuna KM, i odnose se na poticaj za poljoprivredu, veterinarstvo, prehrambenu industriju, te promet i komunikacije, industriju i turističko-ugostiteljsku djelatnost.

Na ime otplate vanjskog i unutarnjeg duga, te otplate domaćeg pozajmljivanja lani je izdvojeno 659,1 milijun KM

Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu financija dala suglasnost da Poreznoj upravi FBiH otvori poseban namjenski transakcijski račun kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice.

Putem ovog računa bit će vršene uplate i povrati sredstava na ime depozita za sudjelovanje u javnim prodajama (aukcija, licitacija i direktna prodaja) koje organizira Porezna uprava. Ovo se odnosi i na uplate i raspodjele dužne obaveze u postupku prinudne naplate poreznih obveza kada obvezu umjesto dužnika obavlja druga osoba sukladno odredbama propisa o prinudnoj naplati koje provodi ova uprava.

S ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVlD-19), a u vezi sa organizacijom rada u Vladi FBiH, rukovodioci federalnih organa uprave, federalnih upravnih organizacija, stručnih i drugih službi Vlade FBiH zaduženi su da odmah zaposlenike upute na korištenje godišnjeg odmora iz 2020. godine, odnosno korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2021. godine, vodeći pri tome računa da se obezbijedi nesmetano funkcionisanje organa.

Obavezni su i zaposlenike starije od 60 godina, te one s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i trudnice, uputiti na korištenje preostalog godišnjeg odmora iz 2020. godine, odnosno na korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2021. godine, u trajanju od najmanje 12 radnih dana, ukoliko su radnici već iskoristili godišnji odmor iz 2020 godine.

Upućuju se stranke koje komuniciraju sa organima da u skladu s preventivnim mjerama koje su na snazi, komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona i elektronski, da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredan dolazak u prostorije organa.

Federalni organi uprave, federalne upravne organizacije, stručne i druge službe Vlade FBiH dužne su da se, s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, u potpunosti pridržavaju odgovarajućih odluka i zaključaka Vlade FBiH, kao i naredbi i preporuka nadležnih kriznih štabova.

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana o načinu izvršenja sudskih odluka iz radnopravnih odnosa državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Svi organi državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova u FBiH dužni su da postupe u skladu s aktivnostima definisanim Akcionim planom.

Usvojivši informaciju o realizaciji tačke 6. zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 5.12.2019. godine, Vlada BiH je prihvatila dokument "Prijedlog modaliteta redovnog revidiranja dijagnoza funkcionalnosti i potreba korisnika usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, kao i modalitet njihovih redovitih liječničkih kontrola", te o tome upoznati Federalni parlament.

Vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi sa zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i prijedlogom Deklaracije o zaštiti rijeka u FBiH, te zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da dalje koordinira i prati donošenje i provođenje propisa iz ove oblasti te o tome obavještava Vladu.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, istaknuvši da prepoznaje značaj prostornih podataka za ekonomski razvoj, prostorno planiranje, praćenje promjena i upravljanja prostorom kao resursom, kao i za donošenja odluka o korištenju zemljišta, te daje neupitnu podršku daljim projektima na prikupljanju, obradi i distribuciji prostornih podataka teritorije FBiH. Vlada će nastojati u Budžetu FBiH za 2022. godinu osigurati 800.000 KM za izradu digitalnih ortofoto planova teritorije FBiH.

Općini Hadžići je na korištenje bez naknade data kasarna "Žunovnica", ukupne površine 1.725.888 m2, s pripadajućim objektima i infrastrukturom.

Vlada FBiH je usvojila Plan rada Gender Centra FBiH za 2021. godinu.

 Vlada FBiH je razriješila dužnosti predsjednika i članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog isteka mandata, te na ove dužnosti na mandat od dvije godine, imenovala Samira Bećirovića (predsjednik), Izmira Hadžiavdića i Anitu Paurić (članovi).

Za članicu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH je, uime Vlade FBiH, na period od četiri godine, imenovana Jasmina Khechan Babić, a za zamjenicu članice Šefika Hasanagić.

Za učestvovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Ernesta Đonku (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Sanelu Milavić - Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo).

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Za vršioce ovih dužnosti su, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani Jadranko Stojkić, Nisvet Mujanović, Dalfina Bošnjak, Ibrica Čevra, Jasmina Hadžić i Vanja Pirgić.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 08.04.2021.

Naslov: Redakcija