Zastava Srbije

INSTRUKCIJA O NAČINU PRIVREMENE ISPLATE PENZIJA I DRUGIH PRIMANJA PUTEM POŠTA SRPSKE - POST RESTANT

08.04.2020.


Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske donijelo je, u skladu sa nadležnostima, Instrukciju o načinu privremene isplate penzija, invalidnina, socijalnih davanja i sličnih primanja putem Pošta Srpske za post restant korisnike sa navršenih 65 i više godina života, a koja nemaju ovlaštena lica za podizanje ovih primanja.

U periodu važenja ograničenja i zabrane kretanja za korisnike obuhvaćene Zaključkom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, koji je usvojio Republički štab za vanredne situacije, Pošte Srpske su dužne da korisnicima post restanta omoguće isplatu penzija i drugih primanja na jedan od sljedećih načina:

1. Isplatom penzija i drugih primanja u prostorijama poslovnica Pošta Srpske ovlaštenom licu, na osnovu jednokratnog punomoćja za svaku isplatu, kojim se ovo lice ovlašćuje za podizanje penzije i drugog primanja,

2. Isplatom penzija i drugih primanja korisniku na način da su Pošte Srpske dužne organizovati radno vrijeme u časovima u kojima je dozvoljeno kretanje lica starijih od 65 godina, u skladu sa Zaključkom Republikčkog štaba za vanredne situacije.

Obrazac punomoćja sastavni je dio ove Instrukcije.

Preuzmite:


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza RS, 08.04.2020.