Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Predviđeno uvođenje jednošalterskog sistema i e‐građevinske dozvole

09.04.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju.

Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015, 3/2016 - ispr. i 104/2018 - odluka US) je sistemski zakon kojim se prvenstveno uređuje oblast planiranja prostora i građenje, te postupci i procedure izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte.

Izmjenama Zakona o uređenju prostora i građenju pristupilo se kako bi se stvorio pravni osnov za uvođenje jednošalterskog sistema i egrađevinske dozvole. Cilj uvođenja takvih modela izdavanja dozvola je uspostavljanje savremenih standarda kako bi proces prostornog planiranja i izdavanja građevinskih dozvola bio brži, jednostavniji i transparentniji. Ove reformske aktivnosti obuhvataju i smanjenje broja dokaza i formalnosti koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno saglasnosti javnih preduzeća i drugih nosioca javnih ovlašćenja na glavni projekat koje se daju na osnovu posebnih zakona.

Pored navedenog, razlog za pristupanje izradi izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i građenju je i stvaranje pravnog osnova za donošenje akata u cilju unapređenja oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, a čija obaveza donošenja proizlazi iz odluka Energetske zajednice, odnosno čije donošenje je određeno propisima Evropske unije koji se preuzimaju u pravni sistem Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.04.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija