Zastava Srbije

VLADA FBIH: Izmijenjene Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH - Prečišćeni tekst i Uredba o postupku procjene uticaja propisa

09.03.2020.


Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, u ukupnom iznosu od 5.390.000 KM nepovratnih sredstava namijenjenih razvoju poduzetništva i obrta.

Odobren je Plan poslovanja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu, kojim je predviđeno povećanje ukupnog prihoda u odnosu na procjenu izvršenja za 2019. godinu za 32,6 posto, što je zasnovano prvenstveno na planiranom povećanju vlastitih, kao i prihoda iz drugih izvora.

Federalna vlada donijela je Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, koje će biti urađene za područje u granicama definisanim Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju historijskog gradskog područja Sarajevska čaršija nacionalnim spomenikom BiH.

Vlada je prihvatila inicijativu za izdvajanje 20.000 KM za finansijsku podršku pripremama reprezentacije košarke u kolicima BiH i učešće na Evropskom prvenstvu košarke u kolicima.

Federalna vlada je izmijenila Uredbu o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH - Prečišćeni tekst i Uredbu o postupku procjene uticaja propisa.

Ovo je učinjeno s ciljem stvaranja pretpostavki da Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU preuzme poslove koji se odnose na osiguravanje stručne i organizacione osnove za uvođenje metodologije analize uticaja propisa, te koordinira saradnju federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, kao i organizacija koje vrše javna ovlaštenja, s poslovnom zajednicom i civilnim društvom,

Ujedno su poslovi koji se odnose na procjenu uticaja propisa brisani iz djelokruga Generalnog sekretarijata.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 06.03.2020.

Naslov: Redakcija