Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USKLAĐIVANJE NASTAVNIH PLANOVA SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA


Diplome BIH univerziteta priznate su u većini evropskih država, uz određene nostrifikacije koje se moraju uraditi ili određeni probni rad i testiranja, potvrdio je prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dejan Bokonjić na konferenciji "Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH" održanoj u Banjoj Luci.

On je istakao da BiH predstoji usklađivanje nastavnih planova i programa koje se odnosi na kompetencije svršenih studenata sa evropskim univerzitetima. "Ovaj projekat je veoma značajan jer dolazi nakon više pokušaja da se podigne međunarodna saradnja i internacionalizacija, otvorenost i vidljivost BiH univerziteta."

Ključni nedostaci oba javna univerziteta u Republici Srpskoj, ali i drugih javnih univerziteta u BiH su internacionalizacija, vidljivost, mobilnost nastavnika i studenata i realizacija sporazuma koje imamo sa različitim univerzitetima, pojasnio je Bokonjić.

Upravo zbog toga je položaj BiH univerziteta na različitim ljestvicama poređenja prilično nizak, što se održava na kvalitet edukacije i istraživanja na univerzitetima.

Da bi se ovakvo stanje promijenilo i da bi se unaprijedio kvalitet visokog obrazovanja, prorektori na javnim univerzitetima i rektorski timovi su napisali zajedničku projektnu aplikaciju, koja je prošla pri Epropskoj komisiji, i naredne tri godine prioritet će biti rad na internacionalizaciji univerziteta.

Sekretar Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja pri Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Jelena Starčević ukazala je na poteškoće koje se odnose na status visokoškolskih ustanova u BiH, prije svega, nije završen prvi krug akreditacije i prilikom priznavanja visokoškolskih kvalifikacija iz BiH vani najčešće dolazi do zahtjeva za dodatnim informacijama koje se odnose na to da li je visokoškolska ustanova akreditivana ili ne.

"Do sada nismo imali nijedan slučaj da je odbijeno priznavanje diplome u inostanstvu", naglasila je Starčevićeva.

Ona je dodala da je većina visokoškolskih ustanova u Srpskoj akreditovana ili u procesu akreditacije.

Profesor u Levenu (Belgija) Andrej Gufert smatra da je bitno da se utvrde slabosti i prednosti BiH univerziteta, a slabosti se odnose na nedostatak kadra i novca.

"To su slabosti koje se mogu ispraviti, pa je bitno utvrditi šta je potrebno da se ti nedostaci uklone", dodao je Gufert i naglasio da BiH ima kvalitetne profesore.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture, 08.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772