Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PROŠIRENA NADLEŽNOST SUDA BIH ZA RS JE NEUSTAVNA


Vlada Republike Srpske je stava da je proširena nadležnost Suda BiH u suprotnosti sa Ustavom i nadležnostima Srpske, izjavio je u Sarajevu pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Slobodan Zec.

Sud BiH i sudovi u BiH mogu biti samo nadležni za krivična djela koja su propisana Krivičnim zakonom BiH, kao i drugim zakonima koje je usvojila Parlamentarna skupština BiH, a ne da imaju nadležnost i za krivična djela koja su propisana zakonima entiteta i Brčko distrikta - rekao je Zec.

U Sarajevu, gdje je održana prva Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta, Zec je rekao da referendum u Republici Srpskoj nije tema sastanka, nego je to pitanje u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske.

 Ministar pravde BiH Josip Grubeša rekao je da je prije pola godine usvojena Strategija za reformu sektora pravde u BiH, kojom je uspostavljena ministarska konferencija koja se održava po prvi put u BiH i koja je okupila nosioce izvršne vlasti, pravosuđa i uprave. - Planirali smo da usvojimo i Poslovnik o radu i da napravimo plan budućih aktivnosti - rekao je Grubeša i dodao da nije planirano da se šire razgovara o reformi pravosuđa u BiH, jer je to učinjeno prošle sedmice tokom strukturalnog dijaloga, i to odvojeno stručni i politički dio.

Predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija rekao je da sastanak ima strateški okvir u kojem će se kretati njegovi učesnici i dodao da reforma sektora pravde ima širi format od strukturalnog dijaloga o pravosuđu BiH. On smatra da će model rješavanja problema proširene nadležnosti Suda BiH biti riješen ukoliko bude političke volje, i to na način da politika kreira i donosi zakone koje će pravosudne institucije da provode.

Na početku konferencije potpisan je Sporazum o tehničkoj saradnji za uspostavljanje internet stranice udruženja i fondacija registrovanih na svim nivoima u BiH između federalnog Ministarstva pravde i kantonalnih ministarstva.

Ministarstvo pravde BiH ocijenilo je da je potpisivanje ovog sporazuma veliki iskorak u transparentnosti rada nevladinih organizacija, jer će prvi put svi podaci iz registara različitih nivoa vlasti biti javno dostupni na jednom mjestu.

Zajednička konferencija uspostavljena je s ciljem obezbjeđivanja koordinisanog praćenja provođenja najvažnijih strateških programa i aktivnosti sektora pravde u BiH, a ovaj događaj predstavlja zvanični početak provođenja Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH koju su Savjet ministara BiH, Vlade Republike Srpske i Federacije BiH i Pravosudna komisija Brčko distrikta usvojili ove godine.

Na konferenciji su razmatrane i aktivnosti koje proizlaze iz Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH, preporuka i zaključaka sa sastanaka Strukturalnog dijaloga, pododbora za pravdu, bezbjednost i slobode, te aktivnosti koje se provode u okviru Reformske agende BiH za pristupanje EU.


Izvor: Vebsajt RTRS, 08.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772